Julkaisuautomaatio

Monikanavaista tuoteviestintää

Julkaisuautomaatiossa on yksinkertaisuudessaan kyse siitä, miten tuotesisältöä julkaistaan yhdestä lähteestä useaan kanavaan tai mediaan automatisoidusti. Aikanaan kun kanavia ja medioita oli rajallinen määrä ja teknologiset ratkaisut eivät tarjonneet apuja, tuotetietoja päivitettiin manuaalisesti kuhunkin mediaan. Digitalisoituvassa monikanavaisessa maailmassa asetelma on muuttunut.

Vaikka monikanavastrategia on kirkas ja markkinointisuunnitelma lyömätön, löytyy operatiivisen tekemisen puolelta usein paljon parannettavaa. Toimiva tuoteprosessi, laadukas ja ajantasainen tuotetieto sekä tehokkaat julkaisu- ja jakeluprosessit ovat kriittisiä menestystekijöitä, joista jokaisen organisaation tulisi olla kiinnostunut. Niillä on yrityksen operatiivisen tehokkuuden lisäksi suora yhteys esimerkiksi hyvän asiakaskokemuksen rakentamiseen.

Keskitetty tuotetiedonhallinta (PIM) ja julkaisuautomaatio auttavat tuoteinformaation tehokkaassa ja hallitussa jakelussa tarvittaviin medioihin ja kanaviin.

Verkkokauppa ja sähköiset palvelut

Tarjoamme osaamista ja työkaluja rikastetun tuotetiedon ja digitaalisten palveluiden kannalta oleellisten tietorakenteiden ja hakupalveluiden hyödyntämiseen esimerkiksi seuraavissa kanavissa/tarpeissa:

 • Verkkosivut ja verkkokauppa
 • Sähköiset palvelut ja mobiilipalvelut
 • Sähköiset myyntikatalogit
 • Data Mashup -palvelut
 • Myymälämainonta ja Digital Signage
 • Kolmannen osapuolen tuotetietopankit

Adobe InDesign -julkaiseminen

Juuremme ovat printissä. Tarjoamme 15 vuoden aikana kerrytettyä osaamista ja markkinoiden johtavat työkalut tuotelähtöiseen julkaisemiseen Adoben tuttujen tuotteiden päälle. Ratkaisujemme avulla voidaan automatisoida esimerkiksi:

 • Tuotekuvastot ja esitteet
 • Tuotekortit ja data sheetit
 • Jälleenmyyntimateriaalit ja hinnastot
 • Kampanjajulkaisut
 • Myymälämarkkinointimateriaalit

Ratkaisuja moniin tarpeisiin

Muutama esimerkki ratkaisutarjonnastamme:

 • Adeona Media Bank – Adeona PIM:n digitaalisen aineiston hallinnan (DAM/MAM) laajennos, joka mahdollistaa erilaisten dokumenttien ja media-aineistojen jakelun tehokkaasti niin organisaation sisällä kuin sidosryhmillekin.
 • Adeona Connect – Verkkokaupassa menestyminen edellyttää monipuolista ja laadukasta tuotetietoa. Adeona Connect integroituu mihin tahansa verkkokauppa-alustaan tuottaen sinne tarvittavat tuotetiedot ja relaatiot. Modernien standardirajapintojen ja nopean hakuindeksin avulla tiedon julkaisu erilaisiin verkkosisällönhallinnan järjestelmiin ja verkkopalveluihin voidaan automatisoida. Adeona Connectin avulla onnistuu toki myös kompleksisten ja täysin asiakaskohtaisten integraatiotarpeiden toteuttaminen.
 • Adeona Print & priint:comet ovat ratkaisumme Adobe InDesign -automaatioon, jolla tuotekatalogien, hinnastojen ja esitteiden tuotantoa voidaan tehostaa merkittävästi. Automaattitaiton avulla laajojenkin tuoteluetteloprojektien läpimenoaika ja kustannukset on mahdollista puristaa murto-osaan verrattuna perinteiseen ja manuaalisen toimintatapaan.
 • Adeona Sales Tool on myynnin ja markkinoinnin yhteinen työkalu. Se tuottaa käden käänteessä tarjousliitteet, myyntikatalogit, hinnastot tai vaikkapa Keskon ja S-ryhmän tuotelatauspohjat halutussa formaatissa (PDF, Excel, Word, PowerPoint, HTML5).

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Nimi *

Please leave this field empty.

Sähköposti *

Puhelinnumero *

Yritys *

Uusi tuote on kaikissa markkinointikanavissa 1-2 päivässä. Se on lyhyt läpimenoaika ja koskee myös tytäryhtiöidemme tuotteita.

Kimmo Linnero, Etra Oy

Tavarantoimittajien tarjoamaan markkinointimateriaaliin verrattuna Etran brändillä julkaistut kuvastot ovat meille merkittävä kilpailuetu. Ilman Adeonaa tiedot eivät pysyisi ajan tasalla ja niiden julkaisu olisi mahdotonta sekä ajallisesti että taloudellisesti.

Kimmo Linnero, Etra Oy

Sales Toolin käyttö on helpottanut huomattavasti tarjousten ja muiden myyntimateriaalien tuottamista. Aikaa jää enemmän myyntityöhön ja tarjousten sisällön viilaamiseen, kuin kuvien ja tuotetietojen etsimiseen ja copy pastaamiseen.

Johanna Vesterinen, Amo Oy

Esimerkkejä

CASE 1

KAMPANJALEHTIEN INDESIGN-AUTOMAATIO

Autoimme asiakastamme tehostamaan merkittävästi säännöllisesti julkaistavien kampanjalehtien sisällöntuotantoa. Aikaisemmin tuotetietojen kerääminen 64-sivuisen lehden taittoon kesti 3-5 viikkoa. Julkaisuprosessin optimoinnin jälkeen sama vaihe hoituu nykyisin 3-5 tunnissa. Ratkaisu perustuu markkinoinnillisen tuotetiedon sisältävään keskitettyyn tuotetietokantaan (Adeona PIM) ja InDesign-automaatioon, jonka avulla taittaja tekee käden käänteessä tuotesivuista raakataitot stilisoitavaksi. Myös lisätiedot ja vaihtoehtoiset tuotetiedot, kuten kuvat, tuodaan sivupohjaan helpottamaan taittajan luovaa työtä.

CASE 2

TUKKURIN TUOTEKATALOGIN AUTOMAATTITAITTO

Monilla toimialoilla B2B-yritysten asiakkaat edellyttävät edelleen painettua tuoteluetteloa. Kymmeniä tuhansia nimikkeitä sisältävän tuotekatalogin julkaiseminen olisi mahdottomuus ilman pitkälle automatisoitua julkaisuprosessia. Looginen tuotekategorisointi ja harmonisoitu tuotetietorakenne keskitetyssä järjestelmässä (Adeona PIM) sekä vakioidut sivupohjat ja määriteltyihin sääntöihin perustuva dynaaminen automaattitaitto kuitenkin mahdollistavat katalogin tuottamisen kustannustehokkaasti. Myös päämiesten brändit saadaan halutulla asteella näkyviin esimerkiksi tuomalla logot tuoteryhmien yhteyteen. Taittajan roolina on automaattitaiton stilisointi, eli tarvittavat visuaaliset viilaukset ja hienosäätö sekä mainossivujen lisääminen.