Product Information Management (PIM) – tuotetiedonhallinta

Kuinka hallitset tuhansien tuotteiden valikoiman eri kanavissa?

Tuotetiedon hallinta on monessa yrityksessä haaste. Monesti ongelmana on, että tuotetieto on hajallaan eri osastoilla ja eri järjestelmissä, joissa sitä tarvitaan. Tuotetietoa löytyy esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä, sisällönhallinnan järjestelmistä, Excel-tiedostoista, tietokannoista, verkkolevyiltä, käyttäjien työasemilta tai printtimateriaaleista. Tyypillisesti tämä johtaa siihen, että samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedosta on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai virheellistä.

Tiedon määrän kasvu, erilaisten päätelaitteiden kirjo, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman selkeää datan hallintamallia, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää. Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) prosessilla ja työkaluilla on mahdollista vastata näihin haasteisiin.

Lue lisää: Mitä on tuotetiedonhallinta?

PIM on osa perustietojen hallintaa (MDM)

Jokaisella organisaatiolla on omat käytäntönsä ja järjestelmänsä tuotteiden perustietojen (Product Master Data) hallintaan. PIM-prosessin lähtökohtana on ensin muodostaa näkemys miten organisaatio haluaa tänään ja huomenna palvella asiakkaitaan ja keskeisimpiä sidosryhmiään. Tästä jalostuu käsitys mitä informaatioita myynnin ja markkinoinnin eri kanavissa tarvitaan ja mikä on yrityksen nykytila kyseisen informaation hallinnan kannalta.

Tehokkaan PIM-toimintatavan implementoinnissa yksi keskeinen tekijä on eri tietojärjestelmien roolien onnistunut määrittely. Tämä puolestaan lähtee aina yrityksen liiketoiminnasta ja tavoitteista. Eli kokonaisarkkitehtuuriajattelun mukaisesti mitä tietoa missäkin liiketoimintaprosessissa tarvitaan ja minkä tiedon mikäkin järjestelmä omistaa, jotta samaa tietoa ei tarvitse ylläpitää moneen paikkaan.

PIM:n avulla voidaan esimerkiksi:

 • hallita erilaisia tuotetyyppejä ja tuoterakenteita
 • määritellä ja hallita erilaisia tuotekytköksiä
 • hallita tuotteen elinkaarta, tiloja ja rikastamista
 • hallita valikoimia, sortimentteja ja julkaisurakenteita
 • hallita tuoteryhmiä ja kategorioita sekä näihin liittyviä tietoja
 • hallita erilaisia tuoteominaisuuksia (attribuutteja) ja ominaisuusjoukkoja sekä näiden periytymistä
 • hallita tuotesisältöä ja erilaisia tuotteisiin liittyviä media-aineistoja, kuten kuvia, videoita ja dokumentteja

PIM vauhdittaa monikanavaista myyntiä

PIM ei ole vain organisaation sisäinen työkalu ja toimintatapa. Sen avulla voidaan ohjata valikoimia, kategorisointeja, tuoteliitoksia, tuoterakenteita, rikastettua tuotesisältöä ja muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti. Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista. Lisäksi on helpompi varmistaa, että kaikissa asiakaskohtaamispisteissä on saatavilla juuri oikeaa tietoa oikeassa kontekstissa.

PIM:n avulla tuotteen tie markkinoille nopeutuu. PIM tehostaa myös organisaatioiden välistä tiedonvälitystä ja helpottaa liittymistä toimialakohtaisiin datapankkeihin.

Yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Nimi *

Please leave this field empty.

Sähköposti *

Puhelinnumero *

Yritys *

Canter avasi silmät siihen mitä tuotetiedon hallinta voi parhaimmillaan olla. Opimme ajattelemaan uudella tavalla ja näkemään uudenlaisia mahdollisuuksia.

Minna Andersson, Martela

Meillä Adeona PIM on digistrategian keskiössä. Rikastava tuotetieto on elintärkeää omaisuutta. Sen hallinta on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa strategiaamme sähköisissä kanavissa.

Antti Sarkkula, Rautakesko

Mitä hyötyjä PIM tuo?

„Kun tuotetieto hallitaan keskitetysti

 • „Tieto tallennetaan ja ylläpidetään kertaalleen yhteen paikkaan
 • „Prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu
 • Liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatiopisteiden määrä vähenee
 • „Valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä datan laadunhallinta helpottuu
 • Oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • „Tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja palveluihin
 • Parannat sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta

 • Säästät kustannuksissa

 • Kasvatat digitaalisen pääomasi arvoa ja nopeutat tuotteiden tietä markkinoille

„Kun tuotetieto on yhtenäistä, kattavaa, ajantasaista ja myyvää

 • „Tuotteesi löytyvät sähköisissä palveluissa ja hakukoneissa
 • „Asiakkaasi, kumppanisi ja henkilöstösi voivat luottaa näkemäänsä tietoon
 • „Poistat myynnin esteet ja parannat konversiota
 • Vähennät reklamaatioiden ja turhan selvitystyön määrää
 • Palvelet paremmin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitasi – kaikissa kanavissa ja kohtaamispisteissä
 • „Tuotevalikoimasi digitaalinen perusta on kunnossa ja voit kohdistaa panoksia muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen
 • Palvelet paremmin - kaikissa kanavissa

 • Kasvatat myyntiä ja parannat kannattavuutta

 • Voit erottautua markkinassa ja tehdä tiedosta kilpailutekijän

Mitä PIM ei ole?

PIM ei ole IT-projekti

Vaan strateginen valinta: toimintatapa, jolla kasvatetaan organisaation kyvykkyyksiä ja tietopääomaa. PIM tuo operatiiviseen toimintaan myös läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä.

Teknologia toimii mahdollistajana. Oikeutus, sitoutuminen ja tuki pitää tulla johdolta.

PIM ei ole vaikeaa

Kyse ei ole rakettitieteestä – mitä suoraviivaisempi prosessi, sitä parempi. Eteneminen kannattaa tehdä järkevän kokoisin askelin, koko ajan priorisoiden.

Tässä osaavan kumppanin kokemus on apuna. Työtä ja tahtoakin toki tarvitaan, varsinkin alkuvaiheessa.

PIM ei ole kallista

Päinvastoin, se säästää rahaa. Alkuvaiheen investoinnin ROI on yleensä aina 3-12 kk. Se on samalla myös investointi digitaaliseen pääomaan ja tulevaisuuden kilpailukykyyn.

Kaikkien hyötyjen arviointi etukäteen on monesti vaikeaa, koska uusi toimintatapa ja uudet työkalut avaavat uusia mahdollisuuksia ja koska välilliset positiiviset vaikutukset voivat ulottua erittäin laajalle.

PIM ei ole viisasten kivi

Se ei ole ratkaisu kaikkiin haasteisiin, kuten ei ole mikään muukaan kolmikirjaiminen lyhenne. Se on kuitenkin yksi aidon monikanavaisen informaatioarkkitehtuurin tukijaloista.

Loppujen lopuksi kysymys on siitä, mihin ja miten organisaation rajalliset resurssit ja ihmisten ajankäyttö ja osaaminen halutaan kohdistaa.