Tiedostojen hallinta

Aineistonhallinnassa hallinoidaan eri muodoissa olevia digitaalisia aineistoja, kuten erityyppisiä kuvatiedostoja, pdf -tiedostoja ja videoita. Aineistonhallinnasta käytetään usein myös englanninkielistä nimitystä Digital Asset Management DAM.

Adeona PIM tuotetiedonhallintajärjestelmä pitää sisällään myös aineistonhallinnan. Sieltä tiedostoja voidaan liittää suoraan tuotteisiin ja tuoteryhmiin. Liittäminen voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Kuvatiedostoista voidaan tehdä automaattisesti konverioita. Näin kuvat julkaistaan eri kanaviin aina optimaalisessa tiedostokoossa.

Aineistonhallinnassa huolehditaan myös tiedostojen versiohallinnasta. Julkaisussa käytetään aina viimeisintä versiota, mutta tarvittaessa myös vanhemmat versiot voidaan säilyttää. Tiedostoista voi myös olla kieliversioita. Näin esimerkiksi käyttöohjetiedostot julkaistaan eri maiden verkkopalveluissa aina paikallisilla kielillä.

Aineistonhallinnasta avataan usein rajattu näkymä verkkoon mediapankkina.

Tehokkaalla aineistonhallinnalla varmistetaan, että kaikkialla on ajantasaiset ja oikeankieliset tiedostot käytössä. Se tehostaa merkittävästi markkinoinnin ajankäyttöä ja takaa korkealaatuisen asiakaskokemuksen kaikissa kanavissa.

Mediapankki

Aineistonhallinnan etuja

  • Sopii kaiken digitaalisen sisällön tallennukseen ja jakeluun: tuotekuvat, logot, liitetiedostot, asennus- ja käyttöohjeet, sertifikaatit, videot, CAD-kuvat, zip-paketit…
  • Mahdollisuus rajata näkymiä käyttäjäoikeuksien mukaan
  • Aineistojen vaivaton jakaminen myös yrityksen ulkopuolelle
  • Automaattiset kuvakonversiot
  • Tuki kymmenille tuhansille dokumenteille haluamillasi kielillä
  • Tiedostojen metatietojen hallinta

Tehokas tiedostojen jakaminen mediapankilla

Mediapankki on käyttäjäoikeuksin rajattu selainpohjainen näkymä aineistonhallintaan. Se on kätevä tapa jakaa tiedostoja. Tehokkaat hakuominaisuudet tekevät myös tiedostojen hakemisesta vaivatonta.

Yleisimpiä tiedostomuotoja mediapankissa ovat erilaiset kuvatiedostot. Mediapankissa ei kuitenkaan ole rajoituksia tiedostomuotojen suhteen.

Lue blogistamme vinkkejä kuvanhallintaan ->

Mediapankin ulkoasu räätälöidään aina yrityksen brändi-ilmeen mukaiseksi. Hyvä käytettävyys perustuu useiden vuosien käyttökokemukseen.

Kokoelman jako Kultakeskuksen mediapankissa

Martelan mediapankki