Mitä on tuotetiedonhallinta

Kuinka hallitset jopa tuhansien tuotteiden valikoiman eri kanavissa?

Tuotetiedonhallinta on tuotetiedon keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista kaupallisiin käyttötarkoituksiin eri julkaisukanavissa.

Tuotetiedonhallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on, että tuotetieto on hajallaan eri osastoilla ja eri järjestelmissä. Samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedosta on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai virheellistä. Tiedon määrän kasvu, erilaisten päätelaitteiden kirjo, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman selkeää datan hallintamallia, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää. Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta.
Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) prosessilla ja työkaluilla on mahdollista vastata näihin haasteisiin.

Adeona PIM tuotetiedonhallinta ja julkaisuautomaatio

Vaihe 1. Kokoa tuotetieto ja tuo järjestelmään

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä. Tietoa voidaan hyödyntää kaikista olemassa olevista niin omista, kuin toimittajienkin lähteistä. Tuotetietoa voi tuoda järjestelmään monin eri tavoin: integraatioiden avulla, lataamalla excel-taulukoita, syöttämällä suoraan ja/tai erilaisten portaalien kautta.

Vaihe 2. Rikasta Adeonassa

Adeona PIM -järjestelmässä tuotetietoa täydennetään kuvilla, teksteillä, ominaisuustiedoilla ja liitetiedostoilla. Samalla ohjataan valikoimia, kategorisointeja, tuoteliitoksia ja tuoterakenteita sekä muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Vaihe 3. Julkaise kanaviin

Valmiit tuotteet julkaistaan automatisoidusti lukemattomiin kanaviin niin painetussa kuin digitaalisessakin muodossa. Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista. Lisäksi on helpompi varmistaa, että kaikissa asiakaskohtaamispisteissä on saatavilla juuri oikeaa tietoa asiayhteyteen liittyen.

Lataa opas tuotetiedonhallintaan

Adeona PIM tuotetiedonhallinta

Adeona tuotetiedonhallinta mahdollistaa koko digitaalisen tuoteprosessin virtaviivaisen käsittelyn. Kaikkea tuotteisiin liittyvää tietoa hallinnoidaan keskitetysti. Tämä poistaa turhan ja päällekkäisen työn master datan eli perustietojen käsittelyssä, markkinointisisältöjen kuten kuvien ja tekstien lisäämisessä sekä käännöstenhallinnassa. Tuotetiedonhallinta mahdollistaa myös ketterän tuoteryhmittelyn ja erilaiset kategorioinnit ja liittyvien tuotteiden hallinnan.

Lue lisää Adeona PIM tuotetiedonhallinnasta ->

Kun tuotetieto hallitaan keskitetysti

 • Tieto tallennetaan ja ylläpidetään kertaalleen yhteen paikkaan
 • Prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu
 • Liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatiopisteiden määrä vähenee
 • Valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä datan laadunhallinta helpottuu
 • Oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • Tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja palveluihin

Kun tuotetieto on yhtenäistä, kattavaa, ajantasaista ja myyvää

 • Tuotteesi löytyvät sähköisissä palveluissa ja hakukoneissa
 • Asiakkaasi, kumppanisi ja henkilöstösi voivat luottaa näkemäänsä tietoon
 • Poistat myynnin esteet ja parannat konversiota
 • Vähennät reklamaatioiden ja turhan selvitystyön määrää
 • Palvelet paremmin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitasi – kaikissa kanavissa ja kohtaamispisteissä
 • Tuotevalikoimasi digitaalinen perusta on kunnossa ja voit kohdistaa panoksia muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen

Tilaa blogit ja vinkit suoraan sähköpostiisi