Adeona PIM tuotetiedonhallinta

  • Tuotetiedonhallinta Adeona PIM

    Tuotesisällöt tehokkaasti kaikkiin kanaviin​


    Pyydä Demo

Adeona PIM tuotetiedonhallinta on yhdessä asiakkaittemme kanssa kehitetty tuotetiedonhallinnan ohjelmisto, joka skaalautuu monenlaisiin tuotetiedonhallinnan tarpeisiin ilman räätälöintejä. Sen avulla asiakkaamme luovat parempia, monikanavaisia tuotekokemuksia ja tehostavat tuoteprosessiaan.

Lue asiakkaittemme Adeona PIM -arvioita maailman käytetyimmältä G2-arviointialustalta ->

Adeona PIM on Suomen käytetyin PIM-järjestelmä tuoteinformaation rikastukseen, luokitteluun  ja kanavointiin. Sen avulla asiakkaamme hallinnoivat keskitetysti kaikkia omille asiakkailleen näytettäviä tuotetietoja, niihin liittyviä kuva-aineistoja ja  niiden kieliversioita. Adeona PIM -tuotetiedonhallinnan avulla tuotetiedot myös julkaistaan automatisoidusti eri myyntikanaviin ja -materiaaleihin. Tiedon ja kanavamäärän kasvaessa tämä tehostaa merkittävästi sisällönhallintatyötä, varmistaa loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen ostopolun eri vaiheissa ja vähentää virheiden mahdollisuutta eri kanavissa.

Adeona PIM -tuotetiedonhallinta on meille kuin pankki tuotetietopääomalle, jonne jokainen lisätty rikastusdata tallentuu palvelemaan nykyisiä ja tulevia julkaisukanavia sekä uusia asiakaspalvelua parantavia ominaisuuksia.

Juha-Matti Lassila, IKH
  • Jätäthän meille yhteystietosi ja kerro mistä haluaisit keskustella, niin otamme sinuun yhteyttä.

Tuotetiedonhallinta ja julkaisuautomaatio

Ylläpito yhteen, keskitettyyn paikkaan

Merkittävin hyöty Adeona PIM järjestelmässä on tuotesisältöjen keskitetty hallinta. Jokainen teksti, kuva, liitetiedosto tai ominaisuustieto ylläpidetään yhteen, keskitettyyn paikkaan, mistä se “ui” kaikkiin tarvittaviin kanaviin. Tämä nopeuttaa merkittävästi tuotteiden markkinoilletuontia ja tekee asiakaskokemuksesta yhtenäisen kanavasta riippumatta. Ennen kaikkea, se tukee hyvää työntekijäkokemusta. Tuotesisällöistä vastaava tekee kaikki sisältömuutokset vain yhteen paikkaan ja monipuolisten työnkulkutyökalujen avulla hän tietää aina tuotesisältöjen tarkan statuksen.

  • Mahdollistaa yhtenäisen tuoteviestinnän useisiin julkaisukanaviin
  • Joustava tietomalli tukee hyvin monimutkaisiakin tuotteita
  • Helppo liitettävyys muihin järjestelmiin

Skaalautuva ja äärimmäisen liitettävä

Adeona PIM tuotetiedonhallinta on skaalautuva – sitä voi käyttää hyvin monipuolisesti melko pienellekin tuotemäärälle, mutta toisaalta tarpeiden kasvaessa myös järjestelmän käyttöaluetta on helppo laajentaa. Tyypillisesti asiakkaamme aloittavat ottamalla tuotetiedonhallinnan esimerkiksi verkkokaupan taustalle ja laajentavat vaihe vaiheelta muihin kanaviin ja tarpeisiin.

Adeona toimii luontevasti muiden järjestelmien kanssa. Tyypillisesti se on liitetty toiminnanohjausjärjestelmään sekä verkkokauppaan tai verkkosisällönhallintajärjestelmään.

Adeonan sovellusrajapinta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää tuotetietoa helposti muissa järjestelmissä. Nopeat haut voidaan toteuttaa suoraan Adeonan  hakuindeksiä hyödyntäen.

Luotettavaa tiedonsiirtoa vakiorajapinnalla

Adeona PIM järjestelmän standardoitu webservice -rajapinta REST API mahdollistaa tuotetiedon helpon hyödyntämisen eri kanavissa. Kanavia voivat olla esimerkiksi oma, jälleenmyyjän tai kumppanin verkkokauppa tai nettisivusto, tuotetietopankki tai -rekisteri, kuten SYNKKA tai STK.

REST API on dokumentoitu vakiorajapinta, jonka avulla tuotetietoa on helppo noutaa ja jakaa muiden järjestelmien käyttöön. Sen avulla uusien julkaisukanavien käyttöönotto on lähtökohtaisesti helppoa, eikä vaadi Adeona PIM:in osalta sen kummempaa sovitustyötä tai integraatio-osaamista.

Rajapinta tarjoaa tiedon JSON-muodossa, joka on yksinkertainen avoimen standardin tiedostomuoto ja vallitseva tapa REST-rajapinnoissa.

Lue lisää rajapinnoista ja niiden avoimuudesta blogistamme ->

Johtava hakuteknologia

Adeona REST API mahdollistaa myös tehokkaat hakutoiminnot. PIM-järjestelmän tarjoaman hakuindeksin taustalla on avoimen lähdekoodin Elasticsearch, yksi maailman johtavista hakuteknologioista.

ElasticSearch on tällä hetkellä käytetyin hakuohjelmisto, joka mahdollistaa nopeiden, ehdottavien hakujen toteuttamisen käytännössä mihin tahansa verkkopalveluun. PIM:in Elasticsearchia voi hyödyntää esimerkiksi verkkokaupan hakutoiminnallisuuksien toteuttamiseen, jos verkkokauppa-alusta ei itsessään tarjoa riittävän hyviä hakutoiminnallisuuksia. Näin suurten tuotemassojen hakutoiminnot saadaan toteutettua verkkokauppaan erittäin kevyesti. Elasticsearchin ehdoton valtti on sen nopeus – isoillakin tuotemassoilla voidaan toteuttaa nopeita ja älykkäitä hakutoimintoja käytännössä mihin tahansa verkkopalveluun, jossa PIM:in tietoja tarvitaan.

Lue blogistamme miksi hyvä haku-toiminto on tärkeä ->