Adeona PIM on kotimainen, yhteistyössä suomalaisten asiakkaiden kanssa kehitetty PIM-järjestelmä tuoteinformaation rikastukseen, luokitteluun  ja kanavointiin. Sen avulla asiakkaamme hallinnoivat keskitetysti kaikkia omille asiakkailleen näytettäviä tuotetietoja, niihin liittyviä kuva-aineistoja ja niiden kieliversioita. Adeona PIM -tuotetiedonhallinnan avulla tuotetiedot myös julkaistaan automatisoidusti eri myyntikanaviin ja -materiaaleihin. Tiedon ja kanavamäärän kasvaessa tämä tehostaa merkittävästi sisällönhallintatyötä, varmistaa loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen ostopolun eri vaiheissa ja vähentää virheiden mahdollisuutta eri kanavissa.

Lue asiakkaittemme Adeona PIM -arvioita maailman käytetyimmältä G2-arviointialustalta ->

Mitä on tuotetiedonhallinta ->

Adeona PIM -tuotetiedonhallinta on meille kuin pankki tuotetietopääomalle, jonne jokainen lisätty rikastusdata tallentuu palvelemaan nykyisiä ja tulevia julkaisukanavia sekä uusia asiakaspalvelua parantavia ominaisuuksia.

Juha-Matti Lassila, IKH

Adeona -ratkaisujen avulla asiakkaamme:

 • tallentavat tiedon vain kertaalleen yhteen paikkaan
 • löytävät tiedon aina, kun sitä tarvitsevat
 • voivat julkaista tietoa rajattomasti suodatettuna eri kanavien tarpeisiin
 • pystyvät varmistamaan tuotetiedon korkean laadun
 • saavat tuotteet nopeammin markkinoille
 • myyvät enemmän
 • vähentävät reklamaatioiden määrää
 • saavat entistä tyytyväisempiä asiakkaita
 • tarjoavat työntekijöilleen paremman työntekijäkokemuksen

Ylläpito yhteen, keskitettyyn paikkaan

Merkittävin hyöty Adeona PIM järjestelmässä on tuotesisältöjen keskitetty hallinta. Jokainen teksti, kuva, liitetiedosto tai ominaisuustieto ylläpidetään yhteen, keskitettyyn paikkaan, mistä se ”ui” kaikkiin tarvittaviin kanaviin. Tämä nopeuttaa merkittävästi tuotteiden markkinoilletuontia ja tekee asiakaskokemuksesta yhtenäisen kanavasta riippumatta. Ennen kaikkea, se tukee hyvää työntekijäkokemusta. Tuotesisällöistä vastaava tekee kaikki sisältömuutokset vain yhteen paikkaan ja monipuolisten työnkulkutyökalujen avulla hän tietää aina tuotesisältöjen tarkan statuksen.

 • Mahdollistaa yhtenäisen tuoteviestinnän useisiin julkaisukanaviin
 • Joustava tietomalli tukee hyvin monimutkaisiakin tuotteita
 • Helppo liitettävyys muihin järjestelmiin
1
2
3
Adeona PIM tuotesivu
1

Tuotteen statuksen hallinta on osa työnkulkua

2

Tuotteen julkaisukanavat

3

Tuotetietoja voi päivittää massana tai suoraan tuotekorttiin

Valmisohjelmiston tuotekorttinäkymä on sisällöltään yrityskohtaisesti muokattava

1
2
1

Käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa käytön julkisena mediapankkina

2

Kuvatiedostoista muodostetaan eri kokoiset konverisot automaattisesti

Monipuolisin työkaluin varustettu aineistopankki kuuluu vakiona valmisohjelmistoon

Skaalautuva ja äärimmäisen liitettävä

Adeona PIM tuotetiedonhallinta on skaalautuva – sitä voi käyttää hyvin monipuolisesti melko pienellekin tuotemäärälle, mutta toisaalta tarpeiden kasvaessa myös järjestelmän käyttöaluetta on helppo laajentaa. Tyypillisesti asiakkaamme aloittavat ottamalla tuotetiedonhallinnan esimerkiksi verkkokaupan taustalle ja laajentavat vaihe vaiheelta muihin kanaviin ja tarpeisiin.

Adeona toimii luontevasti muiden järjestelmien kanssa. Tyypillisesti se on liitetty toiminnanohjausjärjestelmään sekä verkkokauppaan tai verkkosisällönhallintajärjestelmään.

Adeonan sovellusrajapinta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää tuotetietoa helposti muissa järjestelmissä. Nopeat haut voidaan toteuttaa suoraan Adeonan  hakuindeksiä hyödyntäen.

Luotettavaa tiedonsiirtoa vakiorajapinnalla

Adeona PIM järjestelmän standardoitu webservice -rajapinta REST API mahdollistaa tuotetiedon helpon hyödyntämisen eri kanavissa. Kanavia voivat olla esimerkiksi oma, jälleenmyyjän tai kumppanin verkkokauppa tai nettisivusto, tuotetietopankki tai -rekisteri, kuten SYNKKA tai STK.

REST API on dokumentoitu vakiorajapinta, jonka avulla tuotetietoa on helppo noutaa ja jakaa muiden järjestelmien käyttöön. Sen avulla uusien julkaisukanavien käyttöönotto on lähtökohtaisesti helppoa, eikä vaadi Adeona PIM:in osalta sen kummempaa sovitustyötä tai integraatio-osaamista.

Rajapinta tarjoaa tiedon JSON-muodossa, joka on yksinkertainen avoimen standardin tiedostomuoto ja vallitseva tapa REST-rajapinnoissa.

Lue lisää rajapinnoista ja niiden avoimuudesta blogistamme ->

1
2
Amazon tuotelataus
1

Tuotteiden suodatus halutuin kriteerein

2

Tuotteiden lataus Excel-tauluun

Taulukkonäkymässä onnistuvat niin suodatukset, kuin massamuutoksetkin, joko Excel import/export toiminnoilla tai suoraan taulukossa.

Canter Avainlippu

Johtava hakuteknologia

Adeona REST API mahdollistaa myös tehokkaat hakutoiminnot. PIM-järjestelmän tarjoaman hakuindeksin taustalla on avoimen lähdekoodin Elasticsearch, yksi maailman johtavista hakuteknologioista.

ElasticSearch on tällä hetkellä käytetyin hakuohjelmisto, joka mahdollistaa nopeiden, ehdottavien hakujen toteuttamisen käytännössä mihin tahansa verkkopalveluun. PIM:in Elasticsearchia voi hyödyntää esimerkiksi verkkokaupan hakutoiminnallisuuksien toteuttamiseen, jos verkkokauppa-alusta ei itsessään tarjoa riittävän hyviä hakutoiminnallisuuksia. Näin suurten tuotemassojen hakutoiminnot saadaan toteutettua verkkokauppaan erittäin kevyesti. Elasticsearchin ehdoton valtti on sen nopeus – isoillakin tuotemassoilla voidaan toteuttaa nopeita ja älykkäitä hakutoimintoja käytännössä mihin tahansa verkkopalveluun, jossa PIM:in tietoja tarvitaan.

Lue blogistamme miksi hyvä hakutoiminto on tärkeä ->

Adeona PIM tuotetiedonhallinta on käytössä mm. seuraavilla yrityksillä

Semtu PIM
Duuri PIM
Algol Chemicals PIM
Reka PIM
Telko PIM
Kesko PIM
IKH PIM
Hedengren PIM
Kauko PIM
Helvar PIM
Helkama PIM
Fredman PIM
Etra PIM
Aspo PIM
Veikonkone PIM
Tiivistekeskus PIM
Tele-Tukku PIM
Airam tuotetiedonhallinta
RTV PIM
Rexel PIM
RCK PIM
Nestepaine PIM
Maritim PIM