Tiedostojen hallinta

Aineistonhallinta eli digital asset management (DAM) on eri muotoisten digitaalisten aineistojen, kuten kuva-, pdf- ja videotiedostojen, hallintaa.

Adeona PIM -tuotetiedonhallintajärjestelmä pitää sisällään myös aineistonhallinnan. Sieltä tiedostoja voidaan liittää suoraan tuotteisiin ja tuoteryhmiin. Liittäminen voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Kuvatiedostoista voidaan tehdä automaattisesti konversioita. Näin kuvat julkaistaan eri kanaviin aina optimaalisessa tiedostokoossa ja -muodossa.

Aineistonhallinnassa huolehditaan myös tiedostojen versiohallinnasta. Julkaisussa käytetään aina viimeisintä versiota, mutta tarvittaessa myös vanhemmat versiot voidaan säilyttää. Tiedostoista voi myös olla eri kieliversioita. Näin esimerkiksi käyttöohjetiedostot julkaistaan eri maiden verkkopalveluissa aina paikallisilla kielillä.

Aineistonhallinnasta avataan usein rajattu näkymä verkkoon mediapankkina.

Tehokkaalla aineistonhallinnalla varmistetaan, että kaikkialla on ajantasaiset ja oikeankieliset tiedostot käytössä. Se tehostaa merkittävästi markkinoinnin ajankäyttöä ja takaa korkealaatuisen asiakaskokemuksen kaikissa kanavissa.

Aineistonhallinnan etuja

  • Sopii kaiken digitaalisen sisällön tallennukseen ja jakeluun, kuten tuotekuvat, logot, liitetiedostot, asennus- ja käyttöohjeet, sertifikaatit, videot, CAD-kuvat, zip-paketit
  • Mahdollisuus rajata näkymiä käyttäjäoikeuksien mukaan
  • Aineistojen vaivaton jakaminen myös yrityksen ulkopuolelle
  • Automaattiset kuvakonversiot
  • Tuki kymmenille tuhansille dokumenteille haluamillasi kielillä
  • Tiedostojen metatietojen hallinta

Lue blogistamme vinkkejä kuvanhallintaan

Tehokas tiedostojen jakaminen mediapankilla

Mediapankki on käyttäjäoikeuksin rajattu selainpohjainen näkymä aineistonhallintaan. Se on kätevä tapa jakaa tiedostoja. Tehokkaat hakuominaisuudet tekevät myös tiedostojen hakemisesta vaivatonta.

Yleisimpiä tiedostomuotoja mediapankissa ovat erilaiset kuvatiedostot. Mediapankissa ei kuitenkaan ole rajoituksia tiedostomuotojen suhteen.

Kokoelman jako Kultakeskuksen mediapankissa

Martelan mediapankki