Tuotetiedonhallinta

 • Mitä on tuotetiedonhallinta

  Tuotetiedonhallinta eli product information management (PIM) on tuotteisiin liittyvän tiedon keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista asiakkaan monikanavaisia tarpeita varten.

Tuotetiedonhallinta

Tuotetiedonhallinta eli product information management (PIM) on tuotteisiin liittyvän tiedon keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista asiakkaan monikanavaisia tarpeita varten. Sen avulla hallinnoidaan niin teknistä tuotetietoa, markkinointikuvauksia, videoita, käyttöohjeita kuin kuvamateriaaliakin julkaistavaksi niin verkkokauppaan ja muihin digikanaviin kuin kuvastoihin, tarjouksiin ja myymälämateriaaleihinkin.

Tuotetiedonhallinta – kuka siitä hyötyy?

Systemaattisesta tuotetiedon hallinnasta hyötyvät niin yrityksen työntekijät, jälleenmyyjät kuin nykyiset ja tulevat asiakkaatkin. Tuotetiedot rakentuvat usein eri toimijoiden yhteistyönä. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla tiedot löytyvät ajantasaisina yhdestä paikasta, josta ne on helposti ja nopeasti päivitettävissä ja julkaistavissa kaikkiin kanaviin.

Lue blogistamme miksi tuotetiedon hallinta tekee liiketoiminnasta kannattavampaa ->

Miksi tuotetiedonhallinta on haastavaa?

Tuotetiedonhallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on, että tuotetieto on hajallaan eri osastoilla ja eri järjestelmissä. Samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedosta on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai virheellistä. Tiedon määrän kasvu, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman selkeää datan hallintamallia, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää. Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta.

Lue blogistamme viisi syytä hankkia PIM ->

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi olemme kehittäneet Adeona PIM keskitetyn tuotetiedonhallinta-alustan.

Keskitetty tuotetiedonhallinta auttaa:

 • Kokoamaan tuotteen perustiedot ja tekniset tuotetiedot ERP, PDM ja PLM alustoilta
 • Tarjoamaan hyvät eväät markkinoinnin suunnitteluun ja sisällöntuotantoon
 • Ohjaamaan sisällönhallinnan työnkulkuja
 • Rikastamaan tuotetietoa hyvää löydettävyyttä ja  hakukoneoptimointia varten
 • Lokalisoimaan tuotevalikoimaa eri markkinoiden kielet ja regulaatiot huomioiden
 • Kanavoimaan tuotetiedot verkkosivuille, verkkokauppaan, kassajärjestelmiin, toimialakohtaisiin tietokantoihin, kuten Synkka ja julkisiin markkinapaikkoihin, kuten Amazon
 • Varmistamaan laadukas ja ajantasainen tuotesisältö kaikissa kanavissa ja materiaaleissa.
 • Päivittämään tuotetietoa kaikkiin julkaisukanaviin automatisoidusti

Kuinka hallitset jopa tuhansien tuotteiden valikoiman eri kanavissa?

Vaihe 1. Kerää tuotetieto ja tuo järjestelmään

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä. Tietoa voidaan hyödyntää kaikista olemassa olevista niin omista, kuin toimittajienkin lähteistä.

Tuotetietoa voi tuoda järjestelmään monin eri tavoin: REST API rajapinnoilla, integraatioiden avulla, lataamalla Excel-taulukoita, syöttämällä suoraan ja erilaisten portaalien kautta.

Vaihe 2. Rikasta Adeonassa

Adeona PIM -järjestelmässä tuotetietoa täydennetään kuvilla, teksteillä, ominaisuustiedoilla ja liitetiedostoilla.

Samalla ohjataan valikoimia, kategorisointeja, tuoteliitoksia ja tuoterakenteita sekä muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Vaihe 3. Julkaise kanaviin

Valmiit tuotteet julkaistaan automatisoidusti lukemattomiin kanaviin niin painetussa kuin digitaalisessakin muodossa. Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista.

Lisäksi on helpompi varmistaa, että kaikissa asiakaskohtaamispisteissä on saatavilla juuri oikeaa tietoa asiayhteyteen liittyen.

Tuotetiedonhallinta keskitetysti – hyödyt

 • Tieto tallennetaan ja ylläpidetään kertaalleen yhteen paikkaan
 • Prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu
 • Liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatiopisteiden määrä vähenee
 • Valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä datan laadunhallinta helpottuu
 • Oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • Tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja palveluihin

Lue blogistamme tutkimustietoa tuotetiedonhallinnan hyödyistä ->

Kun tuotetieto on yhtenäistä, kattavaa, ajantasaista ja myyvää

 • Tuotteesi löytyvät sähköisissä palveluissa ja hakukoneissa
 • Asiakkaasi, kumppanisi ja henkilöstösi voivat luottaa näkemäänsä tietoon
 • Poistat myynnin esteet ja parannat konversiota
 • Vähennät reklamaatioiden ja turhan selvitystyön määrää
 • Palvelet paremmin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitasi – kaikissa kanavissa ja kohtaamispisteissä
 • Tuotevalikoimasi digitaalinen perusta on kunnossa ja voit kohdistaa panoksia muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen

PIM ja sen seitsemän C:tä

1
2
3
4
5
6
7
7 Cs of PIM
1

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä – kaikkialta, missä sitä yrityksillä on.

2

Tuotetietovirtojen hallinta yrityksen IT infrastuktuurissa – miten tuotetieto saadaan liikkumaan eri järjestelmien välillä tehokkaasti

3

Tuotetiedonhallinnan roolit – kuinka eri toimijoiden yhteispeli saadaan tehokkaaksi ja toimivaksi

4

Sisältö on kunigas – mitä sisältöä minne ja milloin

5

Tuotetiedonhallinnan perimmäinen tarkoitus on kasvattaa myyntiä – tälle tulee asettaa selkeät tavoitteet

6

Tuotesisältöjä tarvitaan lukuisissa kanavissa – sisällöt vaihtelevat kanavien välillä, mutta yhtenäisyyden säilyttäminen on tärkeää

7

Tuotetiedonhallintaa tehdään asiakkaalle, paremman tuotekokemuksen takaamiseksi – aina

Tuotetiedonhallinta vaikuttaa laajasti yrityksen toimintaan ja sitä ei pitäisikään erehtyä katsomaan liian kapeasti. Jotta kokonaisuuden hahmottaminen (ja muistaminen!) olisi helpompaa, kiteytimme tuotetiedonhallinnan seitsemän C -kirjaimen alle ”The 7 C’s of PIM” -konseptilla.

Lue mitä PIM ja sen seitsemän C:tä pitävät sisällään Minna Anderssonin blogista.

Tuotetiedonhallinta selitettynä

Kuuntele, kun toimitusjohtajamme Patrik Palatz kertoo tiivistetysti mistä tuotetiedonhallinnassa ja julkaisuautomaatiossa on kyse.

PIM tutkimus