Nosta tuotemarkkinoinnin tehokkuus uudelle tasolle

Julkaisuautomaatio on prosessi, jossa  tuotesisältöä julkaistaan yhdestä lähteestä useaan kanavaan tai mediaan automatisoidusti. Näihin päiviin asti, kun kanavia ja medioita on ollut rajallinen määrä ja teknologiset ratkaisut eivät ole tarjonneet apuja, tuotetietoja on ylläpidetty manuaalisesti kaikissa kanavissa. Omnikanavainen digitaalinen myynti muuttaa asetelman.

Julkaisuautomaation avulla on mahdollista julkaista kertaalleen syötetty tuotetieto kanavakohtaisesti määriteltynä niin verkkosivuille, verkkokauppaan, tarjouksiin, hinnastoihin, tuoteluetteloihin kuin myymälämateriaaleihinkin. Näin varmistetaan yhtenäinen asiakaskokemus kaikissa kanavissa, joissa tuotetietoa julkaistaan. Samalla markkinoinnin tehokkuus paranee ja laadukkaasta tuotetiedosta saadaan erottuvuustekijä.

Toimiva tuoteprosessi, laadukas ja ajantasainen tuotetieto sekä tehokkaat julkaisu- ja jakeluprosessit ovatkin kriittisiä liiketoiminnan menestystekijöitä.

Keskitetty tuotetiedonhallinta (PIM) ja julkaisuautomaatio auttavat tuoteinformaation tehokkaassa ja hallitussa jakelussa tarvittaviin medioihin ja kanaviin.

Julkaisuautomaatio – Tehokas tuoteviestintä useaan kanavaan

Julkaisuautomaatio

Julkaisukanavana verkkokauppa ja muut sähköiset kanavat

Tarjoamme osaamista ja työkaluja tuotetiedon julkaisuun esimerkiksi näihin kanaviin:

 • Verkkosivut ja verkkokauppa
 • Sähköiset palvelut ja mobiilipalvelut
 • Sähköiset myyntikatalogit ja tarjousmateriaalit
 • Data Mashup -palvelut
 • Myymälämainonta ja Digital Signage
 • Kolmannen osapuolen tuotetietopankit

Myynnin julkaisutyökalut

Myynti käyttää paljon aikaa tuotetietojen metsästämiseen erilaisiin asiakasmateriaaleihin. Yhdessä asiakkaittemme kanssa olemme kehittäneet Suomen kehittyneimmät tuotteet myyntimateriaalien tuotannon automatiointiin. Ratkaisujemme avulla voidaan automatisoida esimerkiksi seuraavien materiaalien tuotantoa:

 • Tarjoukset
 • Asiakaskohtaiset hinnastot
 • Asiakaskohtaiset tuotekortit
 • Jälleenmyyjien kampanja- ja myymälämateriaalit
 • Kuvalliset excel-taulukot
Tuotetiedon monikanavainen julkaisu

Markkinoinnin julkaisutyökalut

Juuremme ovat printissä. Tarjoamme 20 vuoden aikana kerrytettyä osaamista ja markkinoiden johtavat työkalut tuotelähtöiseen julkaisemiseen Adoben tuttujen tuotteiden päälle. Ratkaisujemme avulla voidaan automatisoida esimerkiksi:

 • Tuotekuvastot ja esitteet
 • Tuotekortit ja data sheetit
 • Jälleenmyyntimateriaalit ja hinnastot
 • Kampanjajulkaisut
 • Myymälämarkkinointimateriaalit

Case 1

40 KERTAA NOPEAMPI KAMPANJALEHTIEN TUOTTO

Autoimme asiakastamme tehostamaan merkittävästi säännöllisesti julkaistavien kampanjalehtien sisällöntuotantoa. Aikaisemmin tuotetietojen kerääminen 64-sivuisen lehden taittoon kesti 3–5 viikkoa. Julkaisuprosessin optimoinnin jälkeen sama vaihe hoituu nykyisin 3–5 tunnissa. Ratkaisu perustuu markkinoinnillisen tuotetiedon sisältävään keskitettyyn tuotetietokantaan (Adeona PIM) ja InDesign-automaatioon, jonka avulla taittaja tekee käden käänteessä tuotesivuista raakataitot stilisoitavaksi. Myös lisätiedot ja vaihtoehtoiset tuotetiedot, kuten kuvat, tuodaan sivupohjaan helpottamaan taittajan luovaa työtä.

Case 2

KYMMENIEN TUHANSIEN NIMIKKEIDEN TUOTEKATALOGI

Monilla toimialoilla B2B-yritysten asiakkaat edellyttävät edelleen painettua tuoteluetteloa. Kymmeniä tuhansia nimikkeitä sisältävän tuotekatalogin julkaiseminen olisi mahdottomuus ilman pitkälle automatisoitua julkaisuprosessia. Looginen tuotekategorisointi ja harmonisoitu tuotetietorakenne keskitetyssä järjestelmässä (Adeona PIM) sekä vakioidut sivupohjat ja määriteltyihin sääntöihin perustuva dynaaminen automaattitaitto kuitenkin mahdollistavat katalogin tuottamisen kustannustehokkaasti. Myös päämiesten brändit saadaan halutulla asteella näkyviin esimerkiksi tuomalla logot tuoteryhmien yhteyteen. Taittajan roolina on automaattitaiton stilisointi, eli tarvittavat visuaaliset viilaukset ja hienosäätö sekä mainossivujen lisääminen.

Martelan automatisoitu tuotekorttitaitto

Etran automatisoitu tuoteluettelotaitto

IKH automatisoitu myymälämateriaalin taitto

AMO automatisoitu tarjousmateriaalin taitto