Aito reiluus ja välittäminen johtavat menestykseen

Olemme käyttäneet viime vuonna ja tämän vuoden alussa paljon aikaa ja ajatusta arvojemme uusimiseen. Olemme tehneet koko yrityksen voimin töitä erilaisissa työpajoissa, jotta arvoista saataisiin meidän näköiset ja kaikille yhteiset. Uudet arvomme löydät täältä.

Yksi arvoistamme on Fair & Care. Meille se tarkoittaa sitä, että olemme aitoja ja luotettavia ja kohtaamme toiset ilman ennakkoluuloja. Koemme, että aito reiluus ja välittäminen johtavat menestykseen paitsi meille myös asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

Haluamme edistää arvojemme mukaista toimintaa myös yrityksemme ulkopuolella. Kun mietimme keinoja tämän toteuttamiseksi, tulimme tulokseen, että haluamme tukea yhteiskunnallista toimijaa, jonka toiminnassa korostuu Fair & Care -arvomme.

Tällaiseksi toimijaksi valikoitui Vamos-toiminta. Vamos toimii nuorten kanssa, joilla on haasteita esimerkiksi arjessa pärjäämisessä tai koulu- ja työelämään pääsyssä. Tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun. Halusimme yhteistyökumppanimme toimivan paikallisesti, mutta kuitenkin niin että se vaikuttaa merkittävään yhteiskunnalliseen ongelmaan. Ja juuri tätä Vamos tekee pureutuessaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ruohonjuuritasolla.

Vamos at Canter

Vamos tutustumassa Canteriin työpaikkana ja canterlaisten uratarinoihin.

Kun toimitamme omaa Adeona PIM -tuotetiedonhallinnan ohjelmistoamme asiakkaillemme, pyydämme käyttöönottoprojektin aluksi heitä aina miettimään tavoitteita, joita he haluavat saavuttaa ottamalla käyttöön ohjelmistomme. Tällaisia voivat olla vaikka toiminnan tehostuminen tai parempi hakukonenäkyvyys. Määrittelemme yhdessä myös mittarit, joilla tavoitteisiin pääsyä voidaan seurata.

Toiminnan tavoitteellisuus ja vaikuttavuuden mittaaminen olivat myös yksi tärkeä kriteeri, jonka vuoksi päädyimme tekemään yhteistyötä Vamoksen kanssa. He ovat kehittäneet mittareita oman toimintansa vaikuttavuuden arviointiin ja saadut tulokset ovat vakuuttavia: esimerkiksi Vamoksen toiminnan piirissä olleista nuorista yli 50% prosenttia jatkoi koulutukseen tai työelämään ja yli 87% koki asioidensa olevan paremmin. Ja toki vaikutukset vaikkapa kansantalouteen ovat rahallisestikin mitattavia. On siis helppo olla mukana tukemassa toimintaa, jonka tietää olevan vaikuttavaa!

Vuoden 2019 ajan kehitämme erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä Vamoksen kanssa. Paitsi että annamme aikaamme ja osaamistamme nuorten käyttöön, uskomme että saamme uusia kokemuksia ja oivalluksia myös omille työntekijöillemme.