AMO

Amo mahdollistaa lasten leikit. Lelujen ja pelien maahantuoja haluaa keskittyä ilon tuottamiseen laadukkaiden ja turvallisten merkkilelujen kautta. Jälleenmyyjäorganisaation yksi tärkeimmistä työkaluista on Adeona Sales Tool, jonka avulla myyntimateriaalit syntyvät nopeasti, ja aikaa jää siihen mihin se on tarkoitettu – leikin mahdollistamiseen. Sales Toolin kautta työstetyt materiaalit noudattavat Amon yritysilmettä etusivulta kansilehdelle asti.

ASIAKASSUHDE EDELLÄ

Lelujen ja pelien maahantuoja Amolla Sales Toolin käyttöönotto muutti myynnin tekemisen tapaa. Kun aiemmin myyntiesityksiä räätälöitiin pitkään ja hartaasti, on Sales Toolin avulla julkaisujen tekeminen huomattavasti nopeampaa ja helpompaa. Amon Business Planning Manager Johanna Vesterinen tiivistää Sales Toolin hyödyt:

Asiakassuhde on meille todella tärkeä. Hyvä myyjä osaa koota pitkälle viedyn, asiakaskohtaisen ehdotuksen sopivista tuotteista. Olemme myyntiorganisaatio, ja Sales Tool on meille jokapäiväinen, tärkeä työkalu. Tarjoukset ovat selkeitä ja kattavia, ja meiltä lähtee yrityskuvan mukaista materiaalia eteenpäin, mikä on tärkeää.


Myynnin tuote-esitys Adeona Sales Toolilla

S-ryhmän tuotelataspohja Adeona Sales Toolilla

UUSI TYÖKALU, UUDET TOIMINTAMALLIT

Tehokas myyntityö vaatii laadukkaat, yrityksen brändin mukaiset ja ajantasaiset myyntimateriaalit edustettavista tuotteista. Johanna kuvailee tilannetta ennen Adeonaa näin:

Aiemmin tuotetietoja ja kuvia oli monessa paikassa, ja myynnissä saatettiin käyttää vanhoja tai vääriä kuvia. Tiedon etsimiseen, säheltämiseen ja kysymiseen meni paljon aikaa ja tarjoukset vaativat paljon copy-paste-työtä. Adeonan käyttöönoton myötä manuaalisen työn määrä ja samalla virhemahdollisuudet on nyt minimoitu.

Kun aikaa on vapautunut tiedon etsimisen sijaan enemmän asiakastyöhön, näkyy tämä myös työtyytyväisyydessä. Tekemisen tapa on muuttunut kausiluonteisessa lelubisneksessä. Aiemmin maalis-huhtikuussa tehtiin ympäripyöreitä päiviä, eikä kevättä juuri nähnyt. Töitä on kyllä edelleen, mutta paniikki on poistunut. Tuotetietojen ja kuvien etsimisen sijaan voimme keskittyä asiakkaaseen ja heidän tarjoustensa sisältöön.

Uusi toimintamalli ajaa myös siihen, että ollaan tarkempia ja huolellisempia. Enää ei myydä vajailla tiedoilla. Ihmiset ovat tavallaan pakotettuja tekemään asiat kerralla oikein, eikä tietojen tuplatarkastuksia enää tarvita.

Valikoimahinnasto Adeona Sales Toolilla

Kuvatarjouksen teko Adeona Sales Toolilla

HAASTEET

Asiakkaat vaativat koko ajan enemmän heidän omien tarpeiden mukaista rikastettua tuotetietoa. Tuotetietoja oli talletettu moneen paikkaan, jolloin ajantasaisten tietojen ja kuvien löytäminen vei paljon aikaa. Sisäiset prosessit olivat monimutkaisia ja kommunikaatiossa oli haasteita.

RATKAISU

Adeona PIM integroitiin olemassa oleviin järjestelmiin. Toimintamallia yksinkertaistettiin ja tiedot vietiin järjestykseen yhteen järjestelmään. Sales Tool tuli sekä markkinoinnin että myynnin käyttöön mm. tarjousten ja myyntiesitysten tuottamiseen ja avuksi asiakkaiden tuotetietolomakkeiden täyttämiseen.

HYÖDYT

Aika on vapautunut myyntityöhön ja sisällön tuottamiseen. Kaikkien on helppo käyttää tietoja ja kuvia. Taulukoiden ja esitysten tuottaminen onnistuu nopeasti sekä toimistolta että kentältä. Tuotettava materiaali on selkeää ja Amon näköistä tekijästä riippumatta. Työtyytyväisyys ja sisäinen kommunikaatio ovat parantuneet.

FAKTAT

  • Tuotteen elinkaari lyhyt, tyypillisesti korkeintaan 2 vuotta
  • Vuosittain vaihtuu n. 60 % valikoimasta
  • Adeonasta integraatio ERP-järjestelmään ja kuluttajille suunnattuun Aarrekirja.fi-verkkopalveluun
  • Adeona Sales Tool ja Adeona Media Bank käytössä jokaisella Amon työntekijällä

TUTUSTU MUIHIN ASIAKASTARINOIHIMME

ORIENT OCCIDENT

Orient Occident kankaat

MARTELA

PERKKO