ETRA

Etran valikoimassa on yli 300 000 teknisen kaupan tuotetta, joiden tuotetietoja ylläpidetään ja rikastetaan Adeona PIM -järjestelmässä. Tuotteet saadaan julkaistua verkkokaupassa Etran oman brändin alla, mikä tuo merkittävästi liikennettä hakukoneiden kautta yrityksen sivuille ja konvertoituu sitä kautta euroiksi. Verkkokauppa toimii lisäksi myynnin tukena, sillä sitä kautta tietoa saa myös Etran henkilökunta.

Tuotetietojen keskittäminen ja rikastaminen vaati aluksi runsaasti työtunteja, mutta nyt ylläpitovaiheessa kaikki sujuu helpommin ja tieto saadaan entistä nopeammin myös asiakkaiden hyödynnettäväksi. Työn tekemistä sujuvoittaa entisestään käyttöönotettu Adeona SalesTool, jonka avulla valmistuvat niin hyllynreunaetiketit kuin asiakashinnastotkin. Näin varmistetaan yhtenäinen ilme kaikkialla sijainnista riippumatta.

Linkki Etran Case Study ->

HAKUKONENÄKYVYYDELLÄ LISÄÄ KAUPPAA

Yksi tärkeimmistä tuotetiedon käyttökohteista on Etran verkkopalvelu. Asiakas löytää verkkokaupasta kaikki saatavat tuotteet lisätietoineen. Aiemmin tuotteet olivat linkitettyinä tavarantoimittajien ja valmistajien tarjoamaan aineistoon. Nyt kattava tuotekatalogi kerää verkosta tuotetiedon hakijoita, mikä näkyy kasvavana asiakasmääränä. Tuotetietojen laatu ja Google kulkevat käsi kädessä: monien merkkituotteiden kohdalla Etran verkkopalvelu sijoittuu valmistajan sivujen yläpuolelle ja helpottaa asiakkaan polkua, kun tuotteet on saatavilla samasta paikasta. Etran myyntijohtaja Kimmo Linnero kertoo keskitettyjen tuotetietojen olevan kilpailuetu:

Etran brändillä varustetut kuvastot ovat meille merkittävä kilpailutekijä. Adeonan avulla tiedot saadaan julkaistua tehokkaasti eri kanaviin sekä ajankäytön että eurojen näkökulmasta. Olemme saaneet positiivista palautetta verkkopalvelusta ja sen sisältämän tuotetiedon määrästä. Uskallan väittää, että olemme näissä asioissa muita edellä.

Lue lisää, miten Google hyödyntää laadukkaita tuotetietoja ->

TUOTELUETTELOT TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA

Verkkonäkyvyyden lisäksi tuotekatalogit ovat Etralle merkittävä kaupankäynnin väline. Printtiautomaation avulla vuorovuosittain päivitettävät luettelot syntyvät nopeasti, eikä niiden tekemiseen kulu enää viikkokausia. Tieto saadaan asiakkaalle nopeasti. Ajantasaisista tuotetiedoista hyötyvät Etran asiakkaiden lisäksi myös konsernin muut yhtiöt asiakkaineen.

Uusi tuote on kaikissa markkinointikanavissa parissa päivässä. Se on lyhyt läpimenoaika ja koskee myös tytäryhtiöidemme tuotteita.

Adeona SalesTool on yksi uusimmista ominaisuuksista, jonka Etra on ottanut käyttöönsä. SalesToolin avulla tuotetaan asiakasluettelot, kuvalliset tarjoukset, hyllynreunaetiketit myymälöihin, excel-hinnastot ja tuotekortit tarpeen mukaan. Kaikki tuotetiedot löytyvät keskiteysti Adeona PIM:istä, joten niitä ei tarvitse etsiä. Yritysilmeen mukaiset materiaalit syntyvät parilla napin painalluksella.

Etran palvelua kehitetään erilaisten asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Palvelukonseptin kannalta on tärkeää, että samaa tietoa voidaan hyödyntää sujuvasti eri välineissä.

LUETTELON TAITTAMINEN JULKAISUAUTOMAATIOTA HYÖDYNTÄEN

ASIAKASLUETTELON TEKO ADEONA SALES TOOL -JULKAISUAUTOMAATIOLLA

HYLLYNREUNAETIKETTIEN TEKO ADEONA SALES TOOL -JULKAISUAUTOMAATIOLLA

HAASTEET

Poikkeuksellisen laajan ja haastavan tuotevalikoiman hallinta vaatii tuekseen toimivan informaatiologistiikan.

RATKAISU

Suoralla integraatiolla toiminnanohjausjärjestelmään saadaan käyttöön ylläpidettävä tuotetieto. Adeona PIM:istä haetaan rikastetut tiedot ja tämän jälkeen ne jaetaan eri myynnin ja markkinoinnin kanaviin.

HYÖDYT

Nopeampi ja kattavampi asiakaspalvelu. Tuotteen kulku markkinoille on nopeampi. Asiakaskohtaisen palvelun mahdollistaminen sekä tuoteinformaation helppo saatavuus koko henkilökunnalle. Suuren tietomäärän ylläpito on kustannustehokasta.

FAKTAT

  • Tuotteet kahdessa päivässä eri myyntikanaviin
  • 2500 luettelosivua vuodessa
  • yli 3500 kävijää sähköisessä tuoteluettelossa
  • 600 asiakaskohtaista hinnastoa vuodessa
  • Yritysilmeen mukaiset materiaalit

TUTUSTU MUIHIN ASIAKASTARINOIHIMME

MEDIQ

AMO

KESKO