KESKO

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii yhdeksässä eri maassa. Sen liikkeitä ovat K-rauta, Byggmakker, K-Senukai ja OMA. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Keskolla on Suomessa markkinajohtajan asema, ja Euroopassa se on viidenneksi suurin toimija. Kattavan asiakaspalvelun varmistamiseksi kaikissa toimintamaissa sekä tuotetietojen laadun varmistamiseksi keskitetty tuotetiedonhallinta on Keskolle välttämätöntä.

Rautakeskon Case Study ->

Asiakaspalvelu ja brändi edellä talo- ja rakennusalan tarvikkeiden jättiläiselle

KESKON ÄÄNI ESILLE

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan osalta kattaviin tuotetietoihin sisältyy kuvia, markkinointitekstejä kuin erilaisia liitteitäkin. Eri kieliversiot kulkevat sujuvasti mukana ja mahdollistavat tiedon saannin asiakkaalle hänen omalla äidinkielellään. Tuotteen markkinointiteksti voidaan tuottaa esimerkiksi Liettuassa, mutta se otetaan käyttöön kaikissa toimintamaissa käännöksen jälkeen. Keskon Antti Sarkkula kertoo:

Tiedon kerääminen ja rikastaminen on osa tuotepäällikön arkea. Jos yhdessä maassa tehdään hyvä teksti, se on kaikkien käytössä käännöksen kautta. Meille on tärkeää, että markkinointiteksti kuulostaa Rautakeskolta.

MONTA ERI JULKAISUKANAVAA

Rikastetuilla tuotetiedoilla on monta eri julkaisukanavaa, joissa niitä hyödynnetään – useita enemmän kuin alunperin ajateltiinkaan. Tietoja hyödynnetään mm. nettisivuilla, myymälöissä ja mainostuotannossa sekä sisäiseen käyttöön tarkoitetussa e-katalogissa. Näin ollen tiedot ovat sekä asiakkaiden että koko henkilökunnan käytössä. Lisäksi käytössä on automaattitaitto, jonka mukanaan tuomat ajalliset ja taloudelliset säästöt ovat huomattavat.

Itsenäiset kauppiaat tekevät omia markkinointimateriaalejaan. Mediapankin kautta he voivat jakaa sisältöjä esimerkiksi mainostoimistoille. Automaattitaiton käyttöönoton myötä ollaan voitu korvata merkittävä osa talon ulkopuolelta ostetusta tuotantotyöstä.

KESKON KAMPANJAJULKAISUN TAITTAMINEN

Sen lisäksi, että Adeonan käyttöönotto on nopeuttanut tiedon kulkua sekä henkilöstön että asiakkaan saataville, on siitä ollut myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Järjestelmän pystyttämisen kustannuksia Sarkkula pitää erittäin kohtuullisina. Kustannukset ovat koostuneet pääosin sisällöntuotannosta, mutta se on ollut välttämätöntä.

Adeona on ollut investointi, joka on mahdollistanut meille itsessään monen asian toteuttamisen, joten lopullisia vaikutuksia on mahdoton laskea. Nyt meillä on selkeät vastuut ja keskitetty ratkaisu.

Lue, miten PIM-järjestelmän käyttöönotto onnistuu ->

HAASTEET

Markkinointitieto oli hajallaan useissa tietokannoissa kymmenien eri henkilöiden takana. Tietojen keskitetty jakelu oli mahdotonta.

RATKAISU

Yksi järjestelmä, Adeona PIM, jossa rikastetut tuotetiedot ylläpidetään ja säilytetään. Tietojen jakaminen kymmeniin eri kanaviin onnistuu nopeasti.

HYÖDYT

Sähköinen kaupankäynti on kehittynyt, resursseja vapautunut ja ulkoisten ostopalvelujen tarve vähentynyt. Sisäiset prosessit ovat yksinkertaisempia. Tieto on asiakkalla entistä nopeammin.

FAKTAT

  • Useita maita ja kieliversioita
  • Laajat integraatiot muihin järjestelmiin
  • Laadukkaat tuotetiedot
  • Nopeampi tiedonkulku

TUTUSTU MUIHIN ASIAKASTARINOIHIMME

PERKKO

MEDIQ

AMO