Monikanavaista tuotepalvelua

Mediq Suomi Oy on osa Pohjois-Euroopan suurinta terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita tarjoavaa Mediq-konsernia. Suomessa Mediq on toiminut jo 1970-luvulta lähtien osana silloista Oriolaa.

Mediqin tuotevalikoimaan kuuluvat laitteet, tarvikkeet ja palvelut terveydenhuollon ammattilaisille ja laboratorioihin. Se edustaa yli 300 kansainvälisesti tunnetun valmistajan laajaa tuotevalikoimaa. Tuotenimikkeitä Mediqillä on valikoimissaan noin 19 000.

Mediq palvelee monikanavaisesti asiakaspalvelun lisäksi kotisivuilla olevan sähköisen tuotehakemiston Mediq tuoteluettelon, verkkokaupan sekä painettujen tuotekatalogien kautta. Tämän lisäksi Mediqin myyntihenkilöstö tukee asiakkaitaan tuotteiden käytössä.

Mediq tuotetiedonhallinta

Mediq tuoteluettelo, johon tiedot päivittyvät automaattisesti tuotetiedonhallinnasta

Painettu tuoteluettelo on asiakkaille kätevä käyttöliittymä

Mediqille painetut tuoteluettelot ovat osa asiakaspalvelua. Sairaaloissa ja muissa asiakasympäristöissä painettu luettelo on monesti helpompi käyttää, kun sähköinen. Kaikilla käyttäjillä ei ole käytössään tietokonetta etenkään hoitotyötä tehdessään. Silloin paperiluettelo on helpompi kuljettaa mukana. Paperiluetteloon on myös helppoa tehdä muistiinpanoja. Paperiluettelo onkin Mediqille selkeästi kilpailutekijä. Kilpailijat saattavat tehdä yleisluetteloita, mutta julkaisuautomaation ansiosta Mediq pystyy palvelemaan asiakkaitaan eri käyttötarkoituksiin sopivilla luetteloilla ja tarvittaessa jopa asiakaskohtaisilla luetteloilla.

Digitaalisiin kanaviin verrattuna paperiluettelo mahdollistaa erilailla valittujen, ehjien kokonaisuuksien esittelyn. Kanavat tukevat siis hyvin toinen toisiaan.

Mediqin painetut tuoteluettelot

Miksi tuotetiedonhallintaa?

Mediq otti Adeona PIM -tuotetiedonhallinnan käyttöön vuonna 2007. Tuotetiedonhallinnalla pyrittiin vastaamaan seuraaviin tarpeisiin:

 • Tuotesisältöjen ylläpidon keskittäminen
 • Tuotesisältöjen automatisoitu päivitys sähköisiin kanaviin
 • Keskitetty tuotekuvien jakelu
 • Asiakasvalikoiman vienti asiakkaiden ostojärjestelmiin
 • Tuotekorttien teko
 • Mahdollisuus tuottaa painettuja kokoelmakatalogeja osana asiakaspalvelua

Julkaisuautomaatiolla tuotettu Mediq tuoteryhmäkortti, jonka tuotetiedot tulevat keskitetystä tuotetiedonhallinnasta

Vuosi vuodelta rakennettu kattava kokonaisuus

Mediq - tuotetiedon hallinta ja julkaisuautomaatio

Mediq tuotetiedonhallinnan ja julkaisuautomaation kokonaisuus

Tänä päivänä Mediqin tuotetiedonhallinnan ja julkaisuautomaation kokonaisuus näyttää tältä. Toiminta aloitettiin vuonna 2007 ottamalla Adeona PIM -tuotetiedonhallinta ja printtikatalogien julkaisuautomaatio käyttöön. Sen jälkeen kokonaisuutta ollaan laajennettu sähköisellä tuotetietointralla ja Mediq tuoteluettelolla nettisivuilla. Kumpaankin näistä tuotetiedot synkronoidaan Adeona PIM -tuotetiedonhallinnasta. Ero näillä kahdella on se, että tuotetietointrassa tuotetietoa on enemmän ja sieltä pääsee katsomaan myös toiminnanohjausjärjestelmästä tulevaa logistista tuotetietoa.

Myös Mediqin verkkokaupassa hyödynnetään Adeonassa rikastettua tuotetietoa. Sinne tieto siirretään integraation kautta. Asiakkaiden sähköisiin tilausportaaleihin tietoa ja tuotekuvia viedään Adeona PIM -tuotetiedonhallinnasta Adeona SalesToolin avulla.

Me keräämme painetuista luetteloista, esitteistä ja sähköisistä tuoteluetteloista sekä verkkokaupasta suoraa asiakaspalautetta säännöllisesti. Vuosien mittaan palvelua on pystytty laajentamaan ja parantamaan sisältöä saadun palautteen perusteella. Palautteesta näkyy, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä näihin palveluihin.

Läpinäkyvyyden kautta hyötyä liiketoiminnalle

Keskeiset hyödyt tuotetetiedonhallinnasta ja julkaisuautomaatiosta Mediq Suomelle ovat seuraavia:

 • Automaatiotaiton ajalliset ja taloudelliset säästöt ovat huomattavat – ei ulkopuolista tuotantoa
 • Mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa rikastettua dataa kaikissa kanavissa
 • Jos et tiedä, et voi ostaa – samalla vaivalla dataa moneen paikkaan, nopeuttaa tiedonkulkua sekä omalle henkilöstölle että asiakkaille
 • Henkilöstöllä yksi kanava olennaiseen ERP-tietoon sekä rikastettuun tuotetietoon;
  tuotekuvaustekstit, kuvat, esitteet, käyttöohjeet, KTT käyttöturvallisuustiedotteet, videot, hajotuskuvat, tarjouspohjat, linkki valmistajan sivuille
 • Erottaa kilpailijoista

Digitaalisten kanavien avulla olemme saaneet tarjontamme läpinäkyvämmäksi sekä sisäisesti että asiakkaille. Nyt asiakkaat näkevät mitä kaikkea meillä on, mikä kumuloi tilauksia. Myös henkilöstöllä on yksi näkymä sekä olennaiseen ERP -tietoon että rikastettuun tuotetietoon.

TUTUSTU MUIHIN ASIAKASTARINOIHIMME

PERKKO

MARTELA

ETRA