Vierumäellä palvelutkin taipuvat PIM-tuotteiksi

Vierumäki on Heinolassa sijaitseva vapaa-ajan-, liikunta-, koulutus- ja valmennuskeskus, jonka perustehtävänä on tuottaa ja kehittää koulutuksen, liikunnan ja huippu-urheilun kansainvälisen tason ydinpalveluita. Tätä tehtävää varten Vierumäki tarjoaa liikuntapaikkoja ja -aktiviteetteja sekä tuottaa ydinpalveluita mahdollistavia ravintola- ja majoituspalveluita.

Vierumäellä on panostettu ja investoitu vahvasti asiakaspalveluiden kehittämiseen. Osana tätä panostusta on digitaalisten palvelujen ja tulevaisuuden tavoitearkkitehtuurin uudelleenmuotoilu.

Tulevaisuuden suunnittelun yhteydessä Vierumäellä tunnistettiin tarve hallita jatkossa tieto tuotteista ja palveluista keskitetysti siten, että tiedonhallinta on tehokasta ja joustavaa, ja että oikea tieto saadaan sitä tarvitsevien palveluiden käyttöön tavoitearkkitehtuurin mukaisesti.

Vierumäki päätyikin hieman epätyypillisen tuoteportfolion kanssa Canterin asiakkaaksi. Tärkeimmät kriteerit tuotetiedonhallinnan järjestelmälle olivat kuitenkin samankaltaisia kuin perinteisempiäkin tuotteita myyvien asiakkaiden:

 • Kevyt ottaa käyttöön, helppo laajentaa
 • Palveluiden sisällönhallinta ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuva tietomalli
 • Kieliversioiden hallinta
 • Erilaisten kaupallisten tuotepakettien rakentaminen ja tuotteiden linkitys toisiinsa, jotta verkkokauppa ja muut digipalvelut näyttävät käyttäjille oikeat ja relevantit vaihtoehdot asiointipolussa

Adeona PIM monikanavaisuuden mahdollistajana

Adeona PIM:in avulla Vierumäelle mahdollistetaan tehokas ja käyttäjäystävällinen kaupallisen tuotetiedon ja digitaalisten aineistojen keskitetty hallinta ja jakelu.

Vierumäen näkökulmasta Adeona PIM:in hyötyjä ovat:

Adeona PIM -käyttöönottoprojekti ajoitettiin samaan aikaan Lamian toteuttaman Vierumäen verkkosivu-uudistuksen kanssa, ja projekteissa tehtiinkin tiivistä yhteistyötä Vierumäen, Lamian ja Canterin välillä. Adeona PIM:in rooli uuden verkkopalvelun taustalla on mahdollistaa:

 • Yhtenäinen ja keskitetty tuotetiedon hallinta, joka sisältää tuotetiedon lisäksi
  • Verkkopalvelun tuotehierarkian
  • Verkkopalvelun tuotteiden linkitykset toisiin tuotteisiin
  • Verkkopalvelun hakukriteerit
 • Tuotteen elinkaari
  • Tuotteiden avaus- ja sulkuprosessi
  • Tuotteiden rikastusprosessi
  • Tuotteiden omistajuus
 • Keskitetty aineistonhallinta
  • Kuvien ja tiedostojen vaivaton jakelu verkkopalveluun ja muihin kanaviin

Vierumäen tapauksessa korostuivat erityisesti erilaiset tuotelinkitykset, joilla pystytään ketterästi yhdistämään erilaisia tuotetyyppejä toisiinsa verkkopalvelussa. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi majoituksen liittäminen liikuntakurssiin. Näin käyttäjä saa heti liikuntakurssia varatessaan ehdotukset soveltuvista majoitusvaihtoehdoista Vierumäellä, tai varatessaan majoitusta ehdotuksia mahdollisista aktiviteeteista vierailun aikana.

Vierumäen näkökulmasta Adeonan käyttöönottoprojekti ja verkkopalvelun uudistaminen toteutuivat erityisen hyvin juuri aktiivisen yhteistyön ansiosta. Vierumäen vastaavana projektissa olleella Sanna Partasella onkin muutama vinkki onnistuneeseen käyttöönottoprojektiin:

 1. Säännölliset sovitut statuspalaverit kaikkien osapuolten välillä
 2. Suora ja avoin yhteydenpito
 3. Kunnolla tehty määrittelytyö
 4. Panostaminen dokumentaatioon
 5. Osaava ja omistautunut projektin työryhmä

Vaikka Adeona PIM -käyttöönottoprojekti on Vierumäellä saatu onnistuneesti päätökseen, jatkuu yhteinen kehittäminen Canterin ja Vierumäen välillä tulevaisuudessakin. Verkkopalvelua ja muita digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti ja Adeona PIM:in rooli korostuu, kun tuotetietoa jaetaan yhä monikanavaisemmin.

Laura Kopio, Customer Success Manager, Canter

TUTUSTU MUIHIN ASIAKASTARINOIHIMME

Etra PIM