RATKAISUJA TUOTEVIESTINTÄÄN

Tehokkaat tuoteprosessit, tuotetiedon hallinta, automatisoitu monikanavajulkaisu sekä odotukset ylittävä asiakaskokemus. Niistä syntyy tuloksellista liiketoimintaa. Emme ole pelkkä järjestelmätoimittaja, vaan autamme rakentamaan lisäarvoa tuottavia palveluja.

Autamme tarvekartoituksessa, suunnittelemme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan ratkaisun, hoidamme yhdessä kanssanne käyttöönoton ja ylläpidämme sekä kehitämme ratkaisua kanssanne muuttuvien tarpeiden ja kehittyvien teknologioiden mukaan. Haluamme toimia kumppaninanne koko tuotehallintaprosessin elinkaaren ajan.

Tuotetiedonhallinta, aineistonhallinta ja samanaikaisesti moneen kanavaan tapahtuva tuotejulkaisu ei ole vaikeaa, kun käytössä ovat juuri yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvat työkalut ja käytännöt. Asiantuntijoillamme on tästä lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus. Tarjoamme mielellämme tämän kokemuksen käyttöönne.

Tuoteviestinta ratkaisuja

TIEDONHALLINNAN TEHOKKUUS

Vain yksi kymmenestä yrityksestä pitää tuotetietojaan täysin virheettöminä. Suurimmalla osalla yrityksistä päällekkäistä tuotetietoa tallennetaan lukuisiin erillisiin järjestelmiin.

Tuotetiedon hallinnan järjestelmällä (PIM) tiedon ylläpitäminen vain yhdessä, muihin järjestelmiin integroitavassa paikassa on mahdollista. PIM:in avulla virheiden määrä vähenee ja aikaa säästyy manuaalisesta rutiinityöstä.

Yli puolet PIM:in käyttäjistä sanovat saavansa siitä suoraa kilpailuetua mm. nopeamman tuotejulkaisun kautta.

Adeona PIM

Tuotetiedonhallinta PIM

Suunnittelemme ja toteutamme tuotetiedonhallintaratkaisut tehokkaasti liiketoiminnan tarpeet edellä.

Aineistonhallinta dam

Aineistonhallinta DAM

Aineistonhallintaratkaisut osana tuotetiedonhallintaa tehostavat markkinoinnin prosesseja ja parantavat asiakaskokemusta.

Tuotetiedot monikanavainen julkaisu

Tuotesisältöjen automatisoitu julkaiseminen

Julkaisuautomaatio hoitaa tuotesisällön julkaisemisen yhdestä lähteestä useaan kanavaan tai mediaan automatisoidusti.

Pim konsultointi koulutus

Konsultointi ja koulutus

Toimiala-asaintuntemustamme hyödyntäen kehitämme kanssanne tuotetiedonhallintaa osana liiketoimintaanne ja koulutamme käyttäjiänne alan parhaisiin käytäntöihin.

PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Tutkimusten mukaan 70% ostoprosessista tehdään ennen myyjän kontaktointia ja lähes yhtä suuri osa ostoprosessista on digitaalista, myös yritysten välisessä kaupankäynnissä. Päätöksentekijöistä 80% pitää ostamisen helppoutta tärkeänä tekijänä ostopäätöksen teossa.

Asiakkaan tulee siis löytää oikeat tuotetiedot oikea-aikaisesti. Me autamme varmistamaan, että tämä toteutuu kaikissa ostopolun vaiheissa.

AVOIMUUS JA JAKAMINEN

Datalla on merkittävä rooli tämän päivän liiketoiminnassa. Ajantasaiset tuotetiedot ovat tärkeitä niin hankinnassa, sisäisissä prosesseissa kuin asiakkaiden ostopolun vaiheissakin. Avoimuus ja tiedon jakaminen ovat aiheita, joista puhutaan paljon, mutta kuinka tietoa jaetaan tehokkaasti ja kuinka avoimesti sitä kannattaa jakaa?