Artikkelit

Monikanavainen myynti ja vaikuttavat tuotekokemukset erottautumistekijöinä

Myynti on tänä päivänä asiakas- ja datalähtöistä.  Tämä vaatii yrityksiltä hyvin ylläpidettyä tuotetietoa. Tässä kirjoituksessa Canterin myynti- ja markkinointijohtaja Minna Andersson kertoo, kuinka hallita tuotetietoa tehokkaasti moneen kanavaan.  Kirjoitus pohjautuu Webinaariin – Kuinka hallita tuotetietoa tehokkaasti moneen kanavaan. 

Aidosti asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi vaatii yrityksiltä asiakasymmärrystä, myynnin esteiden minimointia ja nopeaa reagointikykyä muuttuviin asiakastarpeisiin. Nopea reagointikyky puolestaan edellyttää, että perustat ovat kunnossa. Laadukas tuotetieto mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen useissa kanavissa kontekstiin ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin sopivalla tuotesisällöllä.

Missä asiakkaanne kuluttavat yrityksenne tuotetietoa?

Löytyykö sitä verkkokaupasta, myymälöistä, tuotepakkauksista tai myynnin ja markkinoinnin materiaaleista. Ajantasaisen ja yhtenäisen tuotetiedon jakaminen relevantteihin kanaviin voi olla haastavaa, varsinkin jos tiedot tulevat monesta eri lähteestä. Usein käykin niin, että tällaisissa tilanteissa tuotetieto eri kanavien välillä on epäyhtenäinen; sosiaalisessa mediassa käytetään vanhentunutta mainoskuvaa, jonka mainostoimisto sattui löytämään, mutta verkkokaupasta löytyy tuote, joka on ihan erinäköinen ja erilaisessa pakkauksessa. Tämä on esimerkki selkeästä myynnin esteestä. 

Miksi yritysten tulisi keskittää tuotetietonsa?

“Kyllähän se lähtee siitä yhtenäisen tuote kokemuksen tarjoamisen merkityksestä ja kun sitä monikanavaisesti halutaan tehdä niin kyllähän se on aika haastavaa, jos siellä ei ole mitään keskitettyä hallintaa taustalla”, Myynti – ja markkinointijohtaja Andersson kertoo.  

 

Tuotetiedonhallintaa on mahdollista automatisoida Product Information Management eli PIM-järjestelmillä. PIM-ratkaisut helpottavat kaupallisten tuotetietojen keskitettyä hallintaa, kun tiedot voidaan päivittää eri myyntikanaviin yhdestä paikasta. 

 

”Kun tuotetietoa hallinnoidaan tällaisella alustalla ja julkaistaan kaikkiin niihin kanaviin ja kosketuspisteisiin, joissa asiakkaat sitä tietoa kuluttavat,  yritykset pystyvät luomaan parempaa ostamista ja parempaa asiakaspalvelua asiakkaille. Sen lisäksi tämä selkeyttää ja virtaviivaistaa huomattavasti myyntiprosessia ja myös nopeuttaa merkittävästi tuotteiden tuomista markkinoille”, Andersson jatkaa.  

93% kuluttajista pitää tarkkoja tuotekuvauksia – ja kuvia verkkokaupan olennaisimpana ominaisuutena 

Posti, 2019

Tuotetiedonhallinnan keskittäminen yhteistyöalustoilla auttaa jakamaan tuotesisältöä oikea aikaisesti eri myyntikanaviin. Tästä on suurta etua jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Periscope Researchin  mukaan, 78% yrityksistä ei tarjoa yhtenäistä tuotekokemusta eri kanavissa. Tästä voidaan päätellä, että parempi tuotetiedon hallinta ei luo pelkästään kilpailuetua vaan myös kasvattaa yrityksen myyntiä.  

Miten tuotesisältöä ylläpidetään helposti ja tehokkaasti?

Tuotetiedonhallinta ei ole yhden päivän projekti. Suunnitteluun kannattaa ja täytyy käyttää aikaa, jotta pystytään saavuttamaan halutut tavoitteet. Hyvän suunnittelun jälkeen on mahdollista päästä tilanteeseen, jossa itse tuotetiedonhallinnan tekeminen on helppoa ja tehokasta. Tässä 5 vaihetta, jota tehokas tuotetiedonhallinta sisältää:

  1. Tuotetiedon kerääminen 
  2. Tuotteiden ja tuotetiedon luokittelu 
  3. Tuotetiedon rikastaminen 
  4. Tuotetiedon laatu 
  5. Tuotetiedon jakelu 

Painettujen tuoteluetteloiden painaminen on vähentynyt ja PDF – luetteloiden jakaminen kohderyhmille yleistyy. Adeona Sales Toolin avulla yritykset pystyvät luomaan korkealaatuisia visuaalisia asiakaskohtaisia julkaisuja. Julkaisuhetkellä henkilökunta valitsee oikeat tiedot taustajärjestelmästä. Julkaisuautomaatiossa mahdollistajana toimii tieto, joka on hallitusti yhdessä paikassa ja tiedon ohjaaminen haluttuihin julkaisukanavoihin erilaisissa käyttötarkoituksessa helpottuu huomattavasti. Tämä on tärkeää sekä asiakkaan osto- ja asiointikokemuksen osalta että yhtenäisen tuotekokemuksen luomisesta. 

Julkaisuautomaation ansiosta työn painopiste siirtyy tiedon hakemisesta ja tarkastamisesta luovaan puoleen. Kone hoitaa tylsät työn rutiinivaiheet, eikä työntekijän tarvitse huolehtia tuotesisällöstä, koska se tuodaan järjestelmämme kautta oikeassa ja laadukkaassa muodossa. Tämän tyyppisissä julkaisuprosesseissa työn läpimenoaika on mahdollista lyhentää murto-osaan, verrattuna täysin manuaaliseen toimintatapaan. 

 

Sales Enablement trendit vuonna 2021

Paulus Perkkiö, Seidat Oy

Patrik Palatz, Canter Oy

Haastattelussa Seidatin toimitusjohtaja Paulus Perkkiö ja Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz.

Sales Enablement on kaikkea muuta kuin perinteistä myynnin johtamista, se on myynnin mahdollistamista. Tämä strateginen työskentelytapa tukee myynnin onnistumista ja mahdollistaa tarvittavat materiaalit ja työkalut.

Vuosi 2020 muutti myynnin työskentelytavat täysin, kun asiakaskohtaamiset siirtyivät virtuaalisiin tapaamisiin, ja myyntiorganisaatiot joutuivat uudistamaan vanhoja tuttuja toimintatapojaan. Haastattelimme Seidatin toimitusjohtajaa Paulus Perkkiötä sekä Canterin toimitusjohtajaa Patrik Palatzia ja kysyimme, mitä isoja myynnin trendejä vuosi 2021 tuo tullessaan.

1. Myynnin johtaminen muuttuu

Palatz: Johtaminen on isossa murroksessa. Vuonna 2021 myynnin johtamisen muutos jatkuu kontrolloivasta mahdollistavaan johtamiseen, jossa ydinajatuksena on mahdollisimman hyvien kaupanteon edellytysten luominen myyjille ja myyntitiimeille. Yksi taustalla olevista perusajatuksista on, miten keskivertomyyjästä saadaan huippumyyjä.

Perkkiö: Menestyminen vaatii mahdollistamista ja ihmiskeskeisyyttä. Myyntiä tukevien Sales Enablement -työkalujen tulee olla sellaisia, että ne tukevat vuorovaikutusta myyjän ja asiakkaan välillä. Työkalujen avulla myös asiakasdata syntyy automaattisesti eikä myyjän tarvitse hoitaa erikseen esimerkiksi asiakasraportointia.

2. Järjestelmien ekosysteemi

Perkkiö: Myynnin isoihin trendeihin liittyy myyntityötä tukevat työkalut, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että järjestelmien määrän tarvitsee kasvaa. Samassa ekosysteemissä olevat eri järjestelmät voidaan integroida keskenään, jolloin ne sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Ekosysteemin avulla myyjällä voi parhaimmillaan olla käytössään tarvitsemansa sisältö ja tieto yhden käyttöliittymän, esimerkiksi Adeona Sales Toolin tai Seidatin, kautta. Toimiva tiedonsiirto toimii taustalla huomaamattomasti sekä tehostaa työaikaa poistaen turhia työvaiheita.

Palatz: Eri alustoilla on omat roolinsa, ja yhdessä ne muodostavat yrityksen tarpeita palvelevan kokonaisuuden. Hyvin suunniteltuun kokonaisuuteen on helppoa lisätä tiettyihin tarpeisiin suunniteltuja palveluita. Mikropalveluissa hyvät rajapinnat ovat tärkeitä, sillä niiden avulla tieto saadaan kulkemaan järjestelmien välillä.

3. Analytiikka ja data

Perkkiö: Erilaiset luvut ja analytiikka ovat myyjälle tärkeitä apuvälineitä itsensä johtamiseen, koska data tarjoaa paljon oleellista tietoa asiakkuuteen liittyen. Seidatissa myyjä näkee järjestelmästä esimerkiksi asiakkaan statuksen, kuten onko hän lukenut myyjän lähettämiä materiaaleja tai jakanut niitä eteenpäin. Statuksen avulla myyjä näkee, milloin on oikea ajoitus avata keskusteluyhteys asiakkaan kanssa. Data on myös myyntijohdolle tärkeä työkalu prosessien suunnitteluun ja tiimin kehittämiseen.

Palatz: Datan avulla saadaan myös parempi asiakasymmärrys ja voidaan minimoida ostopolun pullonkaulat. Perustietojen, kuten asiakas- ja tuotetietojen, laatu vaikuttaa Sales Enablement -toimintatapojen jalkauttamiseen. Adeona PIM:in avulla varmistetaan tuotedatan korkea laatu, ja monipuolisesti hyödynnettävä tuotetietomalli. Kun näitä hyödynnetään verkkokaupassa ja myyntimateriaaleissa, saadaan kerättyä tietoa, jolla toimintaa voidaan kehittää.

4. Etätyön merkitys

Perkkiö: Hybridimalli ja etätyö ovat tulevaisuuden työskentelytapoja. Myyntiorganisaatioille, jotka ovat jääneet odottamaan vanhaan palaamista, tulee valitettavasti kylmät oltavat. Etätyöskentely on yksi vuoden suurimmista myynnin trendeistä ja se tulee myös voimistumaan vuoden 2021 aikana. Muutos vaatii pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat etätyöskentelyn ja siihen liittyvät haasteet sekä toimivan tiimityöskentelyn riippumatta siitä, missä tiimi fyysisesti on.

Palatz: Ei voida enää ajatella, että markkinointiosasto auttaa joka kerta, kun tarvitaan asiakaskohtaisia myyntimateriaaleja. Myynnillä pitää olla hyvät työkalut käytössään, jotka mahdollistavat juuri oikean sisältöisten, brändinmukaisten ja asiakaskohtaisten myyntimateriaalien tuotannon napin painalluksella.

Perkkiö: Loppujen lopuksi myynti on aika teknistä. Ilman oikeita Sales Enablement -työkaluja ja pilviratkaisuja, ihmisen kädet eivät riittäisi – taustalla täytyy pyöriä automatisoituja prosesseja. Myyjän tehtävä on keskittyä olennaiseen, eli vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ja modernilla myynnin johtamisella tämä on mahdollista.