Artikkelit

Julkaisuautomaatiolla kasvua liiketoimintaan

Järjestimme 6.9.2017 julkaisuautomaatiota käsittelevän seminaarin. Tilaisuudessa käsiteltiin markkinoinnin automaatiota vähemmän puhutusta näkökulmasta, printtijulkaisun kautta.

Automaatio turvaamassa hyvän asiakaskokemuksen

Tämän päivän digitalisoituneessa maailmassa on helppo unohtaa kuinka suuri merkitys painettavilla julkaisuilla on edelleen liiketoiminnalle. Rick Coope, Priin Groupista esitteli meille metrokartan muotoon piirretyn havainnollistuksen sekä digitaalisista että painetuista materiaaleista, joita asiakkaamme kohtaavat ostopolkunsa aikana. Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi kaikkien materiaalien tulee olla yhteneväisiä ja laadukkaita koko polun ajan. Jotta tämä olisi kustannustehokkaasti toteutettavissa, tarvitaan automaatiota niin digitaalisten kuin painettujenkin aineistojen tuottamiseen.

Tube Tracks Print Map – Priint Group 2017

Mitä tapahtuu julkaisuautomaation taustalla?

Keynote -puhujamme Thorsten Hamann tuli saksalaisesta Laudertilta.  Varsinaisen julkaisuautomaation lisäksi Thorsten toi esiin automaation taustalla tapahtuvien työvaiheiden merkitystä. Taustalla on paljon liikkuvia osia, joita kaikkia ei tule katsoa puhtaasti prosessien tai työnkulkujen näkökulmasta. Etenkin luova työ on harvoin lineaarisesti etenevää, joten sen onnistumisessa hyvä yhteistyö on työnkulkuja merkityksellisempää. Esimerkkinä tästä Thorsten kävi läpi hyvin yksityiskohtaisesti suuren vaatevalmistajan kuvatuotantoa. Kun kuvia on tuhansia eri väri- ja kuvakulma-variaatioineen ja kuvasto tuotetaan kuudessa viikossa tyhjästä, on kuvatuotannon tapahduttava äärimmäisen tehokkaasti.

Luetteloiden merkitys näkyy asiakastyytyväisyydessä

Saimme myös kuulla kaksi asiakastarinaa. Ensin Pia Helenius kertoi Mediq Suomen tarinan tuotetiedonhallinnan ja siihen liittyvän automatisoidun luettelotuotannon käyttöönotosta ja kehityksestä. Mediqillä painetulla luettelolla on tärkeää rooli täydentämässä digitaalista myynti- ja markkinointimateriaalia. Tuotetiedot kaikkiin kanaviin kulkevat Adeona PIM -järjestelmän kautta, jossa tuotetiedot rikastetaan kuvilla, teksteillä ja erilaisilla dokumenteilla, esimerkiksi ohjeilla. Luetteloita julkaistaan useita vuodessa: laaja kokonaisluettelo sekä tuoteryhmäkohtaisia pienempiä luetteloita. Mediqille luettelot ovat selkeä kilpailuetu ja jatkuva asiakastyytyväisyystutkimus myös paljastaa niiden arvostuksen asiakaskunnassa.

Kannattava investointi

Toisen asiakastarinan meille kertoi Perkko Oy:n business controllerina toimiva Juha Kauhajärvi. Perkon liiketoimintaan kuuluu vaatteiden, korujen ja kellojen tukkukauppaa. Yrityksen valikoimissa on tuhansia tuotenimikkeitä ja suuri määrä brändejä. Muotituotteiden kohdalla valikoiman uusiutuminen on nopeaa ja varastonhallinta etenkin poistuvien tuotteiden osalta liiketoiminnan kannattavuuden kannalta merkittävää. Tuotetiedonhallinnan ja julkaisuautomaation käyttöönotolla Perkko halusi parantaa myyntiä, pienentää kustannuksia ja parantaa varastonkiertoa. Ennen kaikkea Perkko halusi tehdä kannattavan investoinnin ja tämä tavoite on myös toteutunut. Juha esitteli meille esimerkkejä tuotteista, joiden myynti oli kasvanut 74% kuvaston ansiosta. Myös poistokuvastot ovat tuoneet merkittävän avun poistuvien tuotteiden varastokierron nopeuttamiseen.

Kävijäpalautteen perusteella tilaisuus oli onnistunut ja vastasi hyvin tarkoitustaan päivittää osallistujien tiedot julkaisuautomaatiosta ja tarjota vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen. Tapahtumasta on saatavana tapahtumatallenne, jota voi tiedustella osoitteesta info@canter.fi .