Tuotetiedon hallinta

Tuotetiedon hallinta eli product information management (PIM) on tuotetiedon keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista kaupallisiin käyttötarkoituksiin eri julkaisukanavissa.

Systemaattisesta tuotetiedon hallinnasta hyötyvät niin yrityksen työntekijät, jälleenmyyjät kuin nykyiset ja tulevat asiakkaatkin. Tuotetiedot rakentuvat usein eri toimijoiden yhteistyönä. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla tiedot löytyvät ajantasaisina yhdestä paikasta, josta ne on helposti ja nopeasti päivitettävissä ja julkaistavissa eri kanaviin.

Tuotetiedon hallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on, että tuotetieto on hajallaan eri osastoilla ja eri järjestelmissä. Samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedosta on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai virheellistä. Tiedon määrän kasvu, erilaisten päätelaitteiden kirjo, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman selkeää datan hallintamallia, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää. Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta.

Keskitetyn tuotetiedon hallinnan (PIM) prosessilla ja työkaluilla on mahdollista vastata näihin haasteisiin.

Lue blogistamme miksi tuotetiedon hallinta tekee liiketoiminnasta kannattavampaa ->

Testaa yrityksesi tuotetiedonhallinnan tarve ->

Kuuntele, kun toimitusjohtajamme Patrik Palatz kertoo tiivistetysti mistä tuotetiedonhallinnassa ja julkaisuautomaatiossa on kyse.

Kuinka hallitset jopa tuhansien tuotteiden valikoiman eri kanavissa?

Vaihe 1. Kokoa tuotetieto ja tuo järjestelmään

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä. Tietoa voidaan hyödyntää kaikista olemassa olevista niin omista, kuin toimittajienkin lähteistä.

Tuotetietoa voi tuoda järjestelmään monin eri tavoin: REST API rajapinnoilla, integraatioiden avulla, lataamalla Excel-taulukoita, syöttämällä suoraan ja erilaisten portaalien kautta.

Vaihe 2. Rikasta Adeonassa

Adeona PIM -järjestelmässä tuotetietoa täydennetään kuvilla, teksteillä, ominaisuustiedoilla ja liitetiedostoilla.

Samalla ohjataan valikoimia, kategorisointeja, tuoteliitoksia ja tuoterakenteita sekä muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Vaihe 3. Julkaise kanaviin

Valmiit tuotteet julkaistaan automatisoidusti lukemattomiin kanaviin niin painetussa kuin digitaalisessakin muodossa. Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista.

Lisäksi on helpompi varmistaa, että kaikissa asiakaskohtaamispisteissä on saatavilla juuri oikeaa tietoa asiayhteyteen liittyen.

Ota yhteyttä!

 • Jätäthän meille yhteystietosi ja kerro mistä haluaisit keskustella, niin otamme sinuun yhteyttä.

PIM ja sen seitsemän C:tä

1
2
3
4
5
6
7
7 Cs of PIM
1

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä – kaikkialta, missä sitä yrityksillä on.

2

Tuotetietovirtojen hallinta yrityksen IT infrastuktuurissa – miten tuotetieto saadaan liikkumaan eri järjestelmien välillä tehokkaasti

3

Tuotetiedonhallinnan roolit – kuinka eri toimijoiden yhteispeli saadaan tehokkaaksi ja toimivaksi

4

Sisältö on kunigas – mitä sisältöä minne ja milloin

5

Tuotetiedonhallinnan perimmäinen tarkoitus on kasvattaa myyntiä – tälle tulee asettaa selkeät tavoitteet

6

Tuotesisältöjä tarvitaan lukuisissa kanavissa – sisällöt vaihtelevat kanavien välillä, mutta yhtenäisyyden säilyttäminen on tärkeää

7

Tuotetiedonhallintaa tehdään asiakkaalle, paremman tuotekokemuksen takaamiseksi – aina

Tuotetiedonhallinta vaikuttaa laajasti yrityksen toimintaan ja sitä ei pitäisikään erehtyä katsomaan liian kapeasti. Jotta kokonaisuuden hahmottaminen (ja muistaminen!) olisi helpompaa, kiteytimme tuotetiedonhallinnan seitsemän C -kirjaimen alle “The 7 C’s of PIM” -konseptilla.

Lue mitä PIM ja sen seitsemän C:tä pitävät sisällään Minna Anderssonin blogista.

Adeona PIM -tuotetiedon hallinta

Adeona-tuotetiedon hallinta mahdollistaa koko digitaalisen tuoteprosessin virtaviivaisen käsittelyn. Kaikkea tuotteisiin liittyvää tietoa hallinnoidaan keskitetysti. Tämä poistaa turhan ja päällekkäisen työn master datan eli perustietojen käsittelyssä, markkinointisisältöjen kuten kuvien ja tekstien lisäämisessä sekä käännöstenhallinnassa. Tuotetiedon hallinta mahdollistaa myös ketterän tuoteryhmittelyn ja erilaiset kategorioinnit ja liittyvien tuotteiden hallinnan.

Lue blogistamme viisi syytä hankkia PIM ->

Tuotetiedon hallinta keskitetysti – hyödyt

 • Tieto tallennetaan ja ylläpidetään kertaalleen yhteen paikkaan
 • Prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu
 • Liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatiopisteiden määrä vähenee
 • Valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä datan laadunhallinta helpottuu
 • Oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • Tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja palveluihin

Lue blogistamme tutkimustietoa tuotetiedonhallinnan hyödyistä ->

Kun tuotetieto on yhtenäistä, kattavaa, ajantasaista ja myyvää

 • Tuotteesi löytyvät sähköisissä palveluissa ja hakukoneissa
 • Asiakkaasi, kumppanisi ja henkilöstösi voivat luottaa näkemäänsä tietoon
 • Poistat myynnin esteet ja parannat konversiota
 • Vähennät reklamaatioiden ja turhan selvitystyön määrää
 • Palvelet paremmin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitasi – kaikissa kanavissa ja kohtaamispisteissä
 • Tuotevalikoimasi digitaalinen perusta on kunnossa ja voit kohdistaa panoksia muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen